برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی

peech l illennia isspend dj achine s oint ultiplex ille ark articular o s oll either omputer ssociated gress Notwithstanding �prep. In spite of; without prevention by. �adv. Nevertheless. [from *not, *withstand]Ministry n. (pl. -ies) 1 a government department headed by a minister. B building for this. 2 a (prec. By the) vocation, office, or profession of a religious minister. B period of tenure of this. 3 (prec. By the) body of ministers of a government or religion. 4 period of government under one prime minister. 5 ministering, ministration. [latin: related to *minister] ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی Minute2 adj. (-est) 1 very small. 2 accurate, detailed. minutely adv. [latin minutus: related to *minute1]Moral �adj. 1 a concerned with goodness or badness of human character or behaviour, or with the distinction between right and wrong. B concerned with accepted rules and standards of human behaviour. 2 a virtuous in general conduct. B capable of moral action. 3 (of rights or duties etc.) Founded on moral not actual law. 4 associated with the psychological rather than the physical (moral courage; moral support). �n. 1 moral lesson of a fable, story, event, etc. 2 (in pl.) Moral behaviour, e.g. In sexual conduct. morally adv. [latin mos mor- custom]Millepede var. Of *millipede.Morocco n. (pl. -s) fine flexible leather of goatskin tanned with sumac. [morocco in nw africa]Nan n. (also nana, nanna) colloq. Grandmother. [childish pronunciation]Negative �adj. 1 expressing or implying denial, prohibition, or refusal (negative answer). 2 (of a person or attitude) lacking positive attributes. 3 marked by the absence of qualities (negative reaction). 4 of the opposite nature to a thing regarded as positive. 5 (of a quantity) less than zero, to be subtracted from others or from zero. 6 electr. A of the kind of charge carried by electrons. B containing or producing such a charge. �n. 1 negative statement or word. 2 photog. A image with black and white reversed or colours replaced by complementary ones, from which positive pictures are obtained. B developed film or plate bearing such an image. �v. (-ving) 1 refuse to accept or countenance; veto. 2 disprove. 3 contradict (a statement). 4 neutralize (an effect). in the negative with negative effect. negatively adv. Negativity n.Mw abbr. 1 megawatt(s). 2 medium wave.Mutatis mutandis adv. (in comparing cases) making the necessary alterations. [latin]Molding n. (brit. Moulding) 1 ornamentally shaped outline of plaster etc. As an architectural feature, esp. In a cornice. 2 similar feature in woodwork etc.Ministry n. (pl. -ies) 1 a government department headed by a minister. B building for this. 2 a (prec. By the) vocation, office, or profession of a religious minister. B period of tenure of this. 3 (prec. By the) body of ministers of a government or religion. 4 period of government under one prime minister. 5 ministering, ministration. [latin: related to *minister]Moral �adj. 1 a concerned with goodness or badness of human character or behaviour, or with the distinction between right and wrong. B concerned with accepted rules and standards of human behaviour. 2 a virtuous in general conduct. B capable of moral action. 3 (of rights or duties etc.) Founded on moral not actual law. 4 associated with the psychological rather than the physical (moral courage; moral support). �n. 1 moral lesson of a fable, story, event, etc. 2 (in pl.) Moral behaviour, e.g. In sexual conduct. morally adv. [latin mos mor- custom]Millepede var. Of *millipede.

ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی

 

ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی

نرخ ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, ترجمه رسمی ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, قیمت ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, تعرفه ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, دارالترجمه ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, آنلاین ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, وکالتنامه ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, پروانه ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, اساسنامه ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, روزنامه رسمی ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, لیست بیمه ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, سند ازدواج ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, سند طلاق ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, قرارداد ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, اجاره نامه ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, گواهی فوت ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی, ترجمه فوری ترجمه رسمی ریزنمرات لهستانی