برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی

atin ulcimer ertain ull eavy rainage nd reeze d rominent ot yncopated p etween l sp esolved ld nake eplaying ith ostly egislation tate ff Rpi abbr. Retail price index.Psephology n. The statistical study of voting etc. psephologist n. [greek psephos pebble, vote] ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی Protrude v. (-ding) thrust forward; stick out; project. protrusion n. Protrusive adj. [latin trudo trus- thrust]Recur v. (-rr-) 1 occur again; be repeated. 2 (foll. By to) go back in thought or speech. 3 (as recurring adj.) (of a decimal fraction) with the same figure(s) repeated indefinitely (1.66 recurring). [latin curro run]Qualification n. 1 accomplishment fitting a person for a position or purpose. 2 thing that modifies or limits (statement had many qualifications). 3 qualifying or being qualified. qualificatory adj. [french or medieval latin: related to *qualify]Quarter �n. 1 each of four equal parts into which a thing is divided. 2 period of three months. 3 point of time 15 minutes before or after any hour. 4 a 25 us or canadian cents. B coin for this. 5 part of a town, esp. As occupied by a particular class (residential quarter). 6 a point of the compass. B region at this. 7 direction, district, or source of supply (help from any quarter). 8 (in pl.) A lodgings. B accommodation of troops etc. 9 a one fourth of a lunar month. B moon's position between the first and second (first quarter) or third and fourth (last quarter) of these. 10 a each of the four parts into which a carcass is divided. B (in pl.) = *hindquarters. 11 mercy towards an enemy etc. On condition of surrender. 12 a grain measure equivalent to 8 bushels. B one-fourth of a hundredweight. C colloq. One-fourth of a pound weight. 13 each of four divisions on a shield. �v. 1 divide into quarters. 2 hist. Divide (the body of an executed person) in this way. 3 a put (troops etc.) Into quarters. B provide with lodgings. 4 heraldry place (coats of arms) on the four quarters of a shield. [latin quartarius: related to *quart]Pyorrhea n. (brit. Pyorrhaea) 1 gum disease causing loosening of the teeth. 2 discharge of pus. [greek puon pus, rheo flow]Rarity n. (pl. -ies) 1 rareness. 2 uncommon thing. [latin: related to *rare1]Reckless adj. Disregarding the consequences or danger etc.; rash. recklessly adv. Recklessness n. [old english reck concern oneself]Restock v. (also absol.) Stock again or differently.Real time n. 1 actual time during which a process occurs. 2 (attrib.) (real-time) computing (of a system) in which the response time is the actual time during which an event occurs.Psephology n. The statistical study of voting etc. psephologist n. [greek psephos pebble, vote]Recur v. (-rr-) 1 occur again; be repeated. 2 (foll. By to) go back in thought or speech. 3 (as recurring adj.) (of a decimal fraction) with the same figure(s) repeated indefinitely (1.66 recurring). [latin curro run]Qualification n. 1 accomplishment fitting a person for a position or purpose. 2 thing that modifies or limits (statement had many qualifications). 3 qualifying or being qualified. qualificatory adj. [french or medieval latin: related to *qualify]

ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی

 

ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی

نرخ ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, ترجمه رسمی ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, قیمت ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, تعرفه ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, دارالترجمه ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, آنلاین ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, وکالتنامه ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, پروانه ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, اساسنامه ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, روزنامه رسمی ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, لیست بیمه ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, سند ازدواج ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, سند طلاق ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, قرارداد ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, اجاره نامه ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, گواهی فوت ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی, ترجمه فوری ترجمه رسمی سند ازدواج و طلاق فارسی به گرجی