برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی

rases r haracter uneral sp ye rom recise lso udgement ederate y eat e ake bbreviation tc xpropriate are rom f ry ed Filler n. 1 material used to fill a cavity or increase bulk. 2 small item filling space in a newspaper etc.Escalator n. Moving staircase consisting of a circulating belt forming steps. [latin scala ladder] ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی Ergot n. Disease of rye etc. Caused by a fungus. [french]Fickle adj. Inconstant, changeable, disloyal. fickleness n. Fickly adv. [old english]Even1 �adj. (evener, evenest) 1 level; smooth. 2 a uniform in quality; constant. B equal in amount or value etc. C equally balanced. 3 (of a person's temper etc.) Equable, calm. 4 a (of a number) divisible by two without a remainder. B bearing such a number (no parking on even dates). C not involving fractions; exact (in even dozens). �adv. 1 inviting comparison of the assertion, negation, etc., with an implied one that is less strong or remarkable (never even opened [let alone read] the letter; ran even faster [not just as fast as before]). 2 introducing an extreme case (even you must realize it). �v. (often foll. By up) make or become even. even now 1 now as well as before. 2 at this very moment. Even so nevertheless. Even though despite the fact that. Get (or be) even with have one's revenge on. evenly adv. Evenness n. [old english]Euthanasia n. Bringing about of a gentle death in the case of incurable and painful disease. [greek thanatos death]Farina n. 1 flour or meal of cereal, nuts, or starchy roots. 2 starch. farinaceous adj. [latin]Fenugreek n. Leguminous plant with aromatic seeds used for flavouring. [latin, = greek hay]Firework n. 1 device that burns or explodes spectacularly when lit. 2 (in pl.) Outburst of passion, esp. Anger.Existence n. 1 fact or manner of being or existing. 2 continuance in life or being. 3 all that exists. existent adj.Flour �n. 1 meal or powder from ground wheat etc. 2 any fine powder. �v. Sprinkle with flour. floury adj. (-ier, -iest). Flouriness n. [different spelling of *flower �best part�]Escalator n. Moving staircase consisting of a circulating belt forming steps. [latin scala ladder]Fickle adj. Inconstant, changeable, disloyal. fickleness n. Fickly adv. [old english]Even1 �adj. (evener, evenest) 1 level; smooth. 2 a uniform in quality; constant. B equal in amount or value etc. C equally balanced. 3 (of a person's temper etc.) Equable, calm. 4 a (of a number) divisible by two without a remainder. B bearing such a number (no parking on even dates). C not involving fractions; exact (in even dozens). �adv. 1 inviting comparison of the assertion, negation, etc., with an implied one that is less strong or remarkable (never even opened [let alone read] the letter; ran even faster [not just as fast as before]). 2 introducing an extreme case (even you must realize it). �v. (often foll. By up) make or become even. even now 1 now as well as before. 2 at this very moment. Even so nevertheless. Even though despite the fact that. Get (or be) even with have one's revenge on. evenly adv. Evenness n. [old english]

ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی

 

ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی

نرخ ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, ترجمه رسمی ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, قیمت ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, تعرفه ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, دارالترجمه ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, آنلاین ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, وکالتنامه ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, پروانه ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, اساسنامه ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, روزنامه رسمی ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, لیست بیمه ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, سند ازدواج ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, سند طلاق ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, قرارداد ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, اجاره نامه ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, گواهی فوت ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی, ترجمه فوری ترجمه رسمی شناسنامه روسی به فارسی