برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری

f y rench f bbr eguminous urse ropulsion lastered atin r preading ostly esuming lat erson evival ouge ountry Roundel n. 1 circular mark, esp. Identifying military aircraft. 2 small disc, esp. A medallion. [french rondel(le): related to *round]Prorogue v. (-gues, -gued, -guing) 1 discontinue the meetings of (a parliament etc.) Without dissolving it. 2 (of a parliament etc.) Be prorogued. prorogation n. [latin prorogo extend] ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری Proposition �n. 1 statement, assertion. 2 scheme proposed, proposal. 3 logic statement subject to proof or disproof. 4 colloq. Problem, opponent, prospect, etc. For consideration (difficult proposition). 5 math. Formal statement of a theorem or problem, often including the demonstration. 6 a likely commercial etc. Enterprise etc. B person regarded similarly. 7 colloq. Sexual proposal. �v. Colloq. Make a (espReader n. 1 person who reads. 2 book intended to give reading practice, esp. In a foreign language. 3 device for producing an image that can be read from microfilm etc. 4 (also reader) university lecturer of the highest grade below professor. 5 publisher's employee who reports on submitted manuscripts. 6 printer's proof-corrector. 7 person appointed to read aloud, esp. In church.Pseud colloq. �adj. (esp. Intellectually) pretentious; not genuine. �n. Such a person; poseur. [from *pseudo-]Puppet state n. Country that is nominally independent but actually under the control of another power.Pub-crawl n. Colloq. Drinking tour of several pubs.Rambutan n. 1 red plum-sized prickly fruit. 2 e. Indian tree bearing this. [malay]Q1 n. (also q) (pl. Qs or q's) seventeenth letter of the alphabet.Purgatory �n. (pl. -ies) 1 rc ch. Supposed place or state of expiation of petty sins after death and before entering heaven. 2 place or state of temporary suffering or expiation. �adj. Purifying. purgatorial adj. [medieval latin: related to *purge]Psalmist n. Composer of a psalm.Prorogue v. (-gues, -gued, -guing) 1 discontinue the meetings of (a parliament etc.) Without dissolving it. 2 (of a parliament etc.) Be prorogued. prorogation n. [latin prorogo extend]Reader n. 1 person who reads. 2 book intended to give reading practice, esp. In a foreign language. 3 device for producing an image that can be read from microfilm etc. 4 (also reader) university lecturer of the highest grade below professor. 5 publisher's employee who reports on submitted manuscripts. 6 printer's proof-corrector. 7 person appointed to read aloud, esp. In church.Pseud colloq. �adj. (esp. Intellectually) pretentious; not genuine. �n. Such a person; poseur. [from *pseudo-]

ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری

 

ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری

نرخ ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, ترجمه رسمی ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, قیمت ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, تعرفه ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, دارالترجمه ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, آنلاین ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, وکالتنامه ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, پروانه ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, اساسنامه ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, روزنامه رسمی ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, لیست بیمه ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, سند ازدواج ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, سند طلاق ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, قرارداد ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, اجاره نامه ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, گواهی فوت ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری, ترجمه فوری ترجمه رسمی شناسنامه فارسی به ترکی آذری