برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی

rassland apyrus older's obby aper oes or nd uilt etroleum ay n pilepsy n n nsuspected egetables tc arachute arriage Predispose v. (-sing) 1 influence favourably in advance. 2 (foll. By to, or to + infin.) Render liable or inclined beforehand. predisposition n.Pain �n. 1 any unpleasant bodily sensation produced by illness, accident, etc. 2 mental suffering. 3 (also pain in the neck or arse) colloq. Troublesome person or thing; nuisance. �v. 1 cause pain to. 2 (as pained adj.) Expressing pain (pained expression). be at (or take) pains take great care. In pain suffering pain. ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی Parkin n. Cake of ginger, oatmeal, treacle, etc. [origin uncertain]Paradiddle n. Drum roll with alternate beating of sticks. [imitative]Palisade �n. 1 fence of pales or iron railings. 2 strong pointed wooden stake. �v. (-ding) enclose or provide with a palisade. [french: related to *pale2]Parquetry n. Use of wooden blocks to make floors or inlay for furniture.Packet n. 1 small package. 2 colloq. Large sum of money won, lost, or spent. 3 (in full packet-boat) hist. Mail-boat or passenger ship.Phonetic adj. 1 representing vocal sounds. 2 (of spelling etc.) Corresponding to pronunciation. phonetically adv. [greek: related to *phoneme]Paste-up n. Document prepared for copying etc. By pasting sections on to a backing.Pompous n. Self-important, affectedly grand or solemn. pomposity n. (pl. -ies). Pompously adv. Pompousness n. [latin: related to *pomp]Pap1 n. 1 soft or semi-liquid food for infants or invalids. 2 light or trivial reading matter. [low german or dutch]Pain �n. 1 any unpleasant bodily sensation produced by illness, accident, etc. 2 mental suffering. 3 (also pain in the neck or arse) colloq. Troublesome person or thing; nuisance. �v. 1 cause pain to. 2 (as pained adj.) Expressing pain (pained expression). be at (or take) pains take great care. In pain suffering pain.Paradiddle n. Drum roll with alternate beating of sticks. [imitative]Palisade �n. 1 fence of pales or iron railings. 2 strong pointed wooden stake. �v. (-ding) enclose or provide with a palisade. [french: related to *pale2]

ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی

 

ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی

نرخ ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, ترجمه رسمی ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, قیمت ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, تعرفه ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, دارالترجمه ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, آنلاین ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, وکالتنامه ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, پروانه ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, اساسنامه ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, روزنامه رسمی ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, لیست بیمه ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, سند ازدواج ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, سند طلاق ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, قرارداد ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, اجاره نامه ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, گواهی فوت ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی, ترجمه فوری ترجمه رسمی شناسنامه پشتو به فارسی