برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی مدارک اردو

tc ecide ecompression y ting reek lso r r eforest bscene ith air oom or ayment sing nhabitant ne's dv itchen bject bbr sp Eater n. 1 person who eats (a big eater). 2 eating apple etc.Decided adj. 1 (usu. Attrib.) Definite, unquestionable (decided tilt). 2 positive, wilful, resolute. ترجمه رسمی مدارک اردو Demonstrable adj. Able to be shown or proved. demonstrably adv.Diverse adj. Varied. [latin: related to *di-2, verto vers- turn]Defective adj. Having defect(s); imperfect. defectiveness n. [latin: related to *defect]Usage sense 1 is now the usual sense, but it is considered inappropriate by some people. This word should not be used to mean �defeat utterly�.Despoil v. Literary (often foll. By of) plunder; rob; deprive. despoliation n. [latin: related to *spoil]Dirge n. 1 lament for the dead. 2 any dreary piece of music. [latin imperative dirige = direct, used in the office for the dead]Downhearted adj. Dejected. downheartedly adv. Downheartedness n.Devil �n. 1 (usu. The devil) (in christian and jewish belief) supreme spirit of evil; satan. 2 a evil spirit; demon. B personified evil. 3 a wicked person. B mischievously clever person. 4 colloq. Person of a specified kind (lucky devil). 5 fighting spirit, mischievousness (devil is in him tonight). 6 colloq. Awkward thing. 7 (the devil or the devil) colloq. Used as an exclamation of surprise or annoyance (who the devil are you?). 8 literary hack. 9 junior legal counsel. �v. (-ll-; us -l-) 1 cook (food) with hot seasoning. 2 act as devil for an author or barrister. 3 us harass, worry. between the devil and the deep blue sea in a dilemma. A devil of colloq. Considerable, difficult, or remarkable. Devil's own colloq. Very difficult or unusual (the devil's own job). The devil to pay trouble to be expected. Speak (or talk) of the devil said when person appears just after being mentioned. [greek diabolos accuser, slanderer]Dry rot n. Decayed state of unventilated wood; fungi causing this.Decided adj. 1 (usu. Attrib.) Definite, unquestionable (decided tilt). 2 positive, wilful, resolute.Diverse adj. Varied. [latin: related to *di-2, verto vers- turn]Defective adj. Having defect(s); imperfect. defectiveness n. [latin: related to *defect]

ترجمه رسمی مدارک اردو

 

ترجمه رسمی مدارک اردو

نرخ ترجمه رسمی مدارک اردو, ترجمه رسمی ترجمه رسمی مدارک اردو, قیمت ترجمه رسمی مدارک اردو, تعرفه ترجمه رسمی مدارک اردو, دارالترجمه ترجمه رسمی مدارک اردو, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی مدارک اردو, آنلاین ترجمه رسمی مدارک اردو, وکالتنامه ترجمه رسمی مدارک اردو, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی مدارک اردو, پروانه ترجمه رسمی مدارک اردو, اساسنامه ترجمه رسمی مدارک اردو, روزنامه رسمی ترجمه رسمی مدارک اردو, لیست بیمه ترجمه رسمی مدارک اردو, سند ازدواج ترجمه رسمی مدارک اردو, سند طلاق ترجمه رسمی مدارک اردو, قرارداد ترجمه رسمی مدارک اردو, اجاره نامه ترجمه رسمی مدارک اردو, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی مدارک اردو, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی مدارک اردو, گواهی فوت ترجمه رسمی مدارک اردو, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی مدارک اردو, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی مدارک اردو, ترجمه فوری ترجمه رسمی مدارک اردو