برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی مدارک اوکراینی

pinning lug ggs pacious cocci ruit r poradically o ith or elief l ne's ilver avoury hermostatically ask n here ttrib Sticking-plaster n. Adhesive plaster for wounds etc.Speed �n. 1 rapidity of movement. 2 rate of progress or motion. 3 gear appropriate to a range of speeds of a bicycle. 4 photog. A sensitivity of film to light. B light-gathering power of a lens. C duration of an exposure. 5 slang amphetamine drug. 6 archaic success, prosperity. �v. (past and past part. Sped) 1 go or send quickly. 2 (past and past part. Speeded) travel at an illegal or dangerous speed. 3 archaic be or make prosperous or successful. at speed moving quickly. Speed up move or work faster. speeder n. [old english] ترجمه رسمی مدارک اوکراینی Speciality n. (pl. -ies) 1 special subject, product, activity, etc. 2 special feature or skill.Subsume v. (-ming) (usu. Foll. By under) include (an instance, idea, category, etc.) In a rule, class, etc. [latin sumo take]Spitting image n. (foll. By of) colloq. Double of (a person).Steady �adj. (-ier, -iest) 1 firmly fixed or supported; unwavering. 2 uniform and regular (steady pace; steady increase). 3 a constant. B persistent. 4 (of a person) serious and dependable. 5 regular, established (steady girlfriend). �v. (-ies, -ied) make or become steady. �adv. Steadily. �n. (pl. -ies) colloq. Regular boyfriend or girlfriend. go steady (often foll. By with) colloq. Have as a regular boyfriend or girlfriend. Steady on! Be careful! steadily adv. Steadiness n. [from *stead]Spike1 �n. 1 a sharp point. B pointed piece of metal, esp. The top of an iron railing. 2 a metal point in the sole of a running-shoe to prevent slipping. B (in pl.) Spiked running-shoes. 3 pointed metal rod used for filing rejected news items. 4 large nail. �v. (-king) 1 put spikes on or into. 2 fix on a spike. 3 colloq. A lace (a drink) with alcohol etc. B contaminate with something added. 4 colloq. Reject (a newspaper story). spike a person's guns spoil his or her plans. [low german or dutch: related to *spoke1]Still2 n. Apparatus for distilling spirits etc. [obsolete still (v.) = *distil]Summons �n. (pl. Summonses) authoritative call to attend or do something, esp. To appear in court. �v. Esp. Law serve with a summons.Swell �v. (past part. Swollen or swelled) 1 (cause to) grow bigger, louder, or more intense. 2 (often foll. By up) rise or raise up from the surrounding surface. 3 (foll. By out) bulge. 4 (of the heart etc.) Feel full of joy, pride, relief, etc. 5 (foll. By with) be hardly able to restrain (pride etc.). �n. 1 act or state of swelling. 2 heaving of the sea with unbreaking waves. 3 a crescendo. B mechanism in an organ etc. For producing a crescendo or diminuendo. 4 colloq. Dandy. 5 protuberance. �adj. Colloq. 1 esp. Us fine, excellent. 2 smart, fashionable. have (or get) a swelled (or swollen) head be (or become) conceited. [old english]Sub rosa adj. & adv. In secrecy or confidence. [latin, = under the rose]Speed �n. 1 rapidity of movement. 2 rate of progress or motion. 3 gear appropriate to a range of speeds of a bicycle. 4 photog. A sensitivity of film to light. B light-gathering power of a lens. C duration of an exposure. 5 slang amphetamine drug. 6 archaic success, prosperity. �v. (past and past part. Sped) 1 go or send quickly. 2 (past and past part. Speeded) travel at an illegal or dangerous speed. 3 archaic be or make prosperous or successful. at speed moving quickly. Speed up move or work faster. speeder n. [old english]Subsume v. (-ming) (usu. Foll. By under) include (an instance, idea, category, etc.) In a rule, class, etc. [latin sumo take]Spitting image n. (foll. By of) colloq. Double of (a person).

ترجمه رسمی مدارک اوکراینی

 

ترجمه رسمی مدارک اوکراینی

نرخ ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, ترجمه رسمی ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, قیمت ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, تعرفه ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, دارالترجمه ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, آنلاین ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, وکالتنامه ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, پروانه ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, اساسنامه ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, روزنامه رسمی ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, لیست بیمه ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, سند ازدواج ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, سند طلاق ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, قرارداد ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, اجاره نامه ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, گواهی فوت ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی مدارک اوکراینی, ترجمه فوری ترجمه رسمی مدارک اوکراینی