برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه سوئدی به فارسی

Words of the Day
Austere adj. (-terer, -terest) 1 severely simple. 2 morally strict. 3 stern, grim. [greek austeros]Austere adj. (-terer, -terest) 1 severely simple. 2 morally strict. 3 stern, grim. [greek austeros] ترجمه سوئدی به فارسی Austere adj. (-terer, -terest) 1 severely simple. 2 morally strict. 3 stern, grim. [greek austeros]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Austere adj. (-terer, -terest) 1 severely simple. 2 morally strict. 3 stern, grim. [greek austeros]Austere adj. (-terer, -terest) 1 severely simple. 2 morally strict. 3 stern, grim. [greek austeros]Austere adj. (-terer, -terest) 1 severely simple. 2 morally strict. 3 stern, grim. [greek austeros]Austere adj. (-terer, -terest) 1 severely simple. 2 morally strict. 3 stern, grim. [greek austeros]Austere adj. (-terer, -terest) 1 severely simple. 2 morally strict. 3 stern, grim. [greek austeros]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Austere adj. (-terer, -terest) 1 severely simple. 2 morally strict. 3 stern, grim. [greek austeros]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Austere adj. (-terer, -terest) 1 severely simple. 2 morally strict. 3 stern, grim. [greek austeros]

ترجمه سوئدی به فارسی