برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه عبری

Words of the Day
Exponent n. 1 person who promotes an idea etc. 2 practitioner of an activity, profession, etc. 3 person who explains or interprets something. 4 type or representative. 5 raised symbol beside a numeral indicating how many of the number are to be multiplied together (e.g. 23 = 2 x 2 x 2). [latin expono *expound]Expos� n. 1 orderly statement of facts. 2 revelation of something discreditable. [french] ترجمه عبری Exposure n. (foll. By to) 1 exposing or being exposed. 2 physical condition resulting from being exposed to the elements. 3 photog. A exposing a film etc. To the light. B duration of this. C section of film etc. Affected by it.Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Expressionism n. Style of painting, music, drama, etc., seeking to express emotion rather than the external world. expressionist n. & adj.Expropriate v. (-ting) 1 take away (property) from its owner. 2 (foll. By from) dispossess. expropriation n. Expropriator n. [latin proprium property]Exquisite adj. 1 extremely beautiful or delicate. 2 keenly felt (exquisite pleasure). 3 highly sensitive (exquisite taste). exquisitely adv. [latin exquiro -quisit- seek out]F2 abbr. (also f.) 1 fahrenheit. 2 farad(s). 3 fine (pencil-lead).Fa var. Of *fah.Erg n. Unit of work or energy. [greek ergon work]Eradicate v. (-ting) root out; destroy completely. eradicable adj. Eradication n. Eradicator n. [latin radix -icis root]Expos� n. 1 orderly statement of facts. 2 revelation of something discreditable. [french]Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Expressionism n. Style of painting, music, drama, etc., seeking to express emotion rather than the external world. expressionist n. & adj.

ترجمه عبری