برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه غیررسمی آلبانیایی

Words of the Day
Aryan �n. 1 speaker of any of the languages of the indo-european family. 2 improperly (in nazi ideology) non-jewish caucasian. �adj. Of aryans. [sanskrit]Aryan �n. 1 speaker of any of the languages of the indo-european family. 2 improperly (in nazi ideology) non-jewish caucasian. �adj. Of aryans. [sanskrit] ترجمه غیررسمی آلبانیایی Aryan �n. 1 speaker of any of the languages of the indo-european family. 2 improperly (in nazi ideology) non-jewish caucasian. �adj. Of aryans. [sanskrit]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Aryan �n. 1 speaker of any of the languages of the indo-european family. 2 improperly (in nazi ideology) non-jewish caucasian. �adj. Of aryans. [sanskrit]Aryan �n. 1 speaker of any of the languages of the indo-european family. 2 improperly (in nazi ideology) non-jewish caucasian. �adj. Of aryans. [sanskrit]Aryan �n. 1 speaker of any of the languages of the indo-european family. 2 improperly (in nazi ideology) non-jewish caucasian. �adj. Of aryans. [sanskrit]Aryan �n. 1 speaker of any of the languages of the indo-european family. 2 improperly (in nazi ideology) non-jewish caucasian. �adj. Of aryans. [sanskrit]Aryan �n. 1 speaker of any of the languages of the indo-european family. 2 improperly (in nazi ideology) non-jewish caucasian. �adj. Of aryans. [sanskrit]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Aryan �n. 1 speaker of any of the languages of the indo-european family. 2 improperly (in nazi ideology) non-jewish caucasian. �adj. Of aryans. [sanskrit]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Aryan �n. 1 speaker of any of the languages of the indo-european family. 2 improperly (in nazi ideology) non-jewish caucasian. �adj. Of aryans. [sanskrit]

ترجمه غیررسمی آلبانیایی