برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه غیررسمی اسلوونیایی به فارسی

Words of the Day
Black velvet n. Mixture of stout and champagne.Black watch n. (prec. By the) royal highland regiment. ترجمه غیررسمی اسلوونیایی به فارسی Black widow n. Venomous spider of which the female devours the male.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Bladder n. 1 a sac in some animals, esp. That holding urine. B this adapted for various uses. 2 inflated blister in seaweed etc. [old english]Bladderwrack n. Brown seaweed with air bladders.Blade n. 1 cutting part of a knife etc. 2 flattened part of an oar, propeller, etc. 3 a flat narrow leaf of grass etc. B broad thin part of a leaf. 4 flat bone, e.g. In the shoulder. [old english]Blame �v. (-ming) 1 assign fault or responsibility to. 2 (foll. By on) fix responsibility for (an error etc.) On (blamed it on his brother). �n. 1 responsibility for an error etc. 2 blaming or attributing of responsibility (got all the blame). be to blame be responsible; deserve censure. blameable adj. Blameless adj. Blameworthy adj. [french: related to *blaspheme]Blanch v. 1 make or become white or pale. 2 a peel (almonds etc.) By scalding. B immerse (vegetables etc.) Briefly in boiling water. 3 whiten (a plant) by depriving it of light. [french: related to *blank]Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Black watch n. (prec. By the) royal highland regiment.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Bladder n. 1 a sac in some animals, esp. That holding urine. B this adapted for various uses. 2 inflated blister in seaweed etc. [old english]

ترجمه غیررسمی اسلوونیایی به فارسی