برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه غیررسمی فارسی به ارمنی

Words of the Day
Offence n. (us offense) 1 illegal act; transgression. 2 upsetting of feelings, insult; umbrage (give offence; take offence). 3 aggressive action. [related to *offend]Office n. 1 room or building used as a place of business, esp. For clerical or administrative work. 2 room or area for a particular business (ticket office). 3 local centre of a large business (our london office). 4 position with duties attached to it. 5 tenure of an official position (hold office). 6 (office) quarters, staff, or collective authority of a government department etc. (foreign office). 7 duty, task, function. 8 (usu. In pl.) Piece of kindness; service (esp. Through the good offices of). 9 authorized form of worship. [latin officium from opus work, facio fic- do] ترجمه غیررسمی فارسی به ارمنی Off-key adj. & adv. 1 out of tune. 2 not quite fitting.Milky way n. Luminous band of stars; the galaxy.Off-season n. Time of the year when business etc. Is slack.Off-the-wall adj. Slang crazy, absurd, outlandish.Ogre n. (fem. Ogress) 1 man-eating giant in folklore. 2 terrifying person. ogreish adj. (also ogrish). [french]Oil �n. 1 any of various viscous, usu. Inflammable liquids insoluble in water (cooking oil; drill for oil). 2 petroleum. 3 (in comb.) Using oil as fuel (oil-heater). 4 a (usu. In pl.) = *oil-paint. B picture painted in oil-paints. �v. 1 apply oil to; lubricate. 2 impregnate or treat with oil (oiled silk). oil the wheels help make things go smoothly. [latin oleum olive oil]Oil of turpentine n. Volatile pungent oil distilled from turpentine, used as a solvent in mixing paints and varnishes, and in medicine.Millet n. 1 cereal plant bearing small nutritious seeds. 2 seed of this. [latin milium]Milk-powder n. Dehydrated milk.Office n. 1 room or building used as a place of business, esp. For clerical or administrative work. 2 room or area for a particular business (ticket office). 3 local centre of a large business (our london office). 4 position with duties attached to it. 5 tenure of an official position (hold office). 6 (office) quarters, staff, or collective authority of a government department etc. (foreign office). 7 duty, task, function. 8 (usu. In pl.) Piece of kindness; service (esp. Through the good offices of). 9 authorized form of worship. [latin officium from opus work, facio fic- do]Milky way n. Luminous band of stars; the galaxy.Off-season n. Time of the year when business etc. Is slack.

ترجمه غیررسمی فارسی به ارمنی