برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه غیررسمی فارسی به بنگالی

Words of the Day
Primary �adj. 1 a of the first importance; chief. B fundamental, basic. 2 earliest, original; first in a series. 3 of the first rank in a series; not derived. 4 designating any of the colours red, green, and blue, or (for pigments) red, blue, and yellow, of which all other colours are mixtures. 5 (of education) for children below the age of 11. 6 (primary) geol. Of the lowest series of strata. 7 biol. Of the first stage of development. �n. (pl. -ies) 1 thing that is primary. 2 (in full primary election) (in the us) preliminary election to appoint party conference delegates or to select candidates for a principal (esp. Presidential) election. 3 = *primary feather. primarily adv. [latin: related to *prime1]Prime time n. (in broadcasting) time when audiences are largest. ترجمه غیررسمی فارسی به بنگالی Primus n. Propr. Portable cooking stove burning vaporized oil. [latin, = first]Oxf. Abbr. Oxford.Principal �adj. 1 (usu. Attrib.) First in rank or importance; chief. 2 main, leading. �n. 1 chief person. 2 head of some schools, colleges, and universities. 3 leading performer in a concert, play, etc. 4 capital sum as distinct from interest or income. 5 person for whom another is agent etc. 6 civil servant of the grade below secretary. 7 person directly responsible for a crime. principally adv. [latin: related to *prince]Printer n. 1 person who prints books etc. 2 owner of a printing business. 3 device that prints, esp. From a computer.Prismatic adj. 1 of, like, or using a prism. 2 (of colours) distributed (as if) by a transparent prism. [greek: related to *prism]Private bill n. Parliamentary bill affecting an individual or corporation only.Private member's bill n. Bill introduced by a private member, not part of government legislation.Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Prime time n. (in broadcasting) time when audiences are largest.Oxf. Abbr. Oxford.Principal �adj. 1 (usu. Attrib.) First in rank or importance; chief. 2 main, leading. �n. 1 chief person. 2 head of some schools, colleges, and universities. 3 leading performer in a concert, play, etc. 4 capital sum as distinct from interest or income. 5 person for whom another is agent etc. 6 civil servant of the grade below secretary. 7 person directly responsible for a crime. principally adv. [latin: related to *prince]

ترجمه غیررسمی فارسی به بنگالی