برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه غیررسمی فارسی به ترکی آذری

Words of the Day
Seminal adj. 1 of seed, semen, or reproduction; germinal. 2 (of ideas etc.) Forming a basis for future development. [latin: related to *semen]Semitic adj. 1 of the semites, esp. The jews. 2 of languages of the family including hebrew and arabic. ترجمه غیررسمی فارسی به ترکی آذری Send v. (past and past part. Sent) 1 a order or cause to go or be conveyed. B propel (sent him flying). C cause to become (sent me mad). 2 send a message etc. (he sent to warn me). 3 (of god, etc.) Grant, bestow, or inflict; bring about; cause to be. 4 slang put into ecstasy. send away for order (goods) by post. Send down 1 rusticate or expel from a university. 2 send to prison. Send for 1 summon. 2 order by post. Send in 1 cause to go in. 2 submit (an entry etc.) For a competition etc. Send off 1 dispatch (a letter, parcel, etc.). 2 attend the departure of (a person) as a sign of respect etc. 3 sport (of a referee) order (a player) to leave the field. Send off for = send away for. Send on transmit further or in advance of oneself. Send up 1 cause to go up. 2 transmit to a higher authority. 3 colloq. Ridicule by mimicking. Send word send information. sender n. [old english]Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Senior service n. Royal navy.Sensibility n. (pl. -ies) 1 capacity to feel. 2 a sensitiveness. B exceptional degree of this. 3 (in pl.) Tendency to feel offended etc.Usage see note at sensual.Sepal n. Division or leaf of a calyx. [perhaps from *separate, *petal]Sept n. Clan, esp. In ireland. [alteration of *sect]Safe deposit n. Building containing strongrooms and safes for hire.Sacred cow n. Colloq. Traditionally hallowed idea or institution.Semitic adj. 1 of the semites, esp. The jews. 2 of languages of the family including hebrew and arabic.Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Senior service n. Royal navy.

ترجمه غیررسمی فارسی به ترکی آذری