برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه غیررسمی فارسی به قزاقی

Words of the Day
Paragraph �n. 1 distinct section of a piece of writing, beginning on a new often indented line. 2 symbol (usu. ) used to mark a new paragraph, or as a reference mark. 3 short item in a newspaper. �v. Arrange (a piece of writing) in paragraphs. [greek: related to *para-1, *-graph]Paralytic �adj. 1 affected by paralysis. 2 slang very drunk. �n. Person affected by paralysis. ترجمه غیررسمی فارسی به قزاقی Paranormal adj. Beyond the scope of normal scientific investigation or explanation.Oxf. Abbr. Oxford.Parasol n. Light umbrella giving shade from the sun. [italian: related to *para-2, sole sun]Pardon �n. 1 forgiveness for an offence, error, etc. 2 (in full free pardon) remission of the legal consequences of a crime or conviction. �v. 1 forgive or excuse. 2 release from the legal consequences of an offence, error, etc. �int. (also pardon me or i beg your pardon) 1 formula of apology or disagreement. 2 request to repeat something said. pardonable adj. [latin perdono: related to *per-, dono give]Parfait n. 1 rich iced pudding of whipped cream, eggs, etc. 2 layers of ice-cream, meringue, etc., served in a tall glass. [french parfait *perfect]Parish register n. Book recording christenings, marriages, and burials, at a parish church.Parkinson's law n. Notion that work expands to fill the time available for it. [parkinson, name of a writer]Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Paralytic �adj. 1 affected by paralysis. 2 slang very drunk. �n. Person affected by paralysis.Oxf. Abbr. Oxford.Parasol n. Light umbrella giving shade from the sun. [italian: related to *para-2, sole sun]

ترجمه غیررسمی فارسی به قزاقی