برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه غیررسمی فارسی به چینی

Words of the Day
Land �n. 1 solid part of the earth's surface. 2 a expanse of country; ground, soil. B this in relation to its use, quality, etc., or as a basis for agriculture. 3 country, nation, state. 4 a landed property. B (in pl.) Estates. �v. 1 a set or go ashore. B (often foll. By at) disembark. 2 bring (an aircraft) to the ground or another surface. 3 alight on the ground etc. 4 bring (a fish) to land. 5 (also refl.; often foll. By up) colloq. Bring to, reach, or find oneself in a certain situation or place. 6 colloq. A deal (a person etc. A blow etc.). B (foll. By with) present (a person) with (a problem, job, etc.). 7 colloq. Win or obtain (a prize, job, etc.). how the land lies what is the state of affairs. Land on one's feet attain a good position, job, etc., by luck. landless adj. [old english]Landing n. 1 platform at the top of or part way up a flight of stairs. 2 coming to land. 3 place where ships etc. Land. ترجمه غیررسمی فارسی به چینی Landlord n. 1 man who owns and lets land or premises. 2 man who keeps a public house, boarding-house, etc.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Landscape gardening n. Laying out of grounds to resemble natural scenery.Languish v. Lose or lack vitality. languish for droop or pine for. Languish under suffer under (depression, confinement, etc.). [latin langueo]Lanthanide n. Any element of the lanthanide series. [german: related to *lanthanum]Lap3 �v. (-pp-) 1 a (esp. Of an animal) drink with the tongue. B (usu. Foll. By up, down) consume (liquid) greedily. C (usu. Foll. By up) consume (gossip, praise, etc.) Greedily. 2 (of waves etc.) Ripple; make a lapping sound against (the shore). �n. 1 a act of lapping. B amount of liquid taken up. 2 sound of wavelets. [old english]Lapp n. 1 member of a mongol people of n. Scandinavia and nw russia. 2 their language. [swedish]Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.Landing n. 1 platform at the top of or part way up a flight of stairs. 2 coming to land. 3 place where ships etc. Land.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Landscape gardening n. Laying out of grounds to resemble natural scenery.

ترجمه غیررسمی فارسی به چینی