برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه غیررسمی فارسی به گرجی

Words of the Day
Compact disc n. Disc on which information or sound is recorded digitally and reproduced by reflection of laser light.Companionable adj. Sociable, friendly. companionably adv. ترجمه غیررسمی فارسی به گرجی Companion-way n. Staircase from a ship's deck to the saloon or cabins.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Comparable adj. (often foll. By with, to) able or fit to be compared. comparability n. Comparably adv. [latin: related to *compare]Comparative �adj. 1 perceptible or estimated by comparison; relative (in comparative comfort). 2 of or involving comparison (a comparative study). 3 gram. (of an adjective or adverb) expressing a higher degree of a quality (e.g. Braver, more quickly). �n. Gram. Comparative expression or word. comparatively adv. [latin: related to *compare]Usage in current use, to and with are generally interchangeable, but with often implies a greater element of formal analysis.Compartment n. 1 space within a larger space, separated by partitions. 2 watertight division of a ship. 3 area of activity etc. Kept apart from others in a person's mind. [latin: related to *part]Compartmentalize v. (also -ise) (-zing or -sing) divide into compartments or categories.Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Companionable adj. Sociable, friendly. companionably adv.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Comparable adj. (often foll. By with, to) able or fit to be compared. comparability n. Comparably adv. [latin: related to *compare]

ترجمه غیررسمی فارسی به گرجی