برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه غیررسمی قرقیزی

Words of the Day
Subterfuge n. 1 attempt to avoid blame or defeat esp. By lying or deceit. 2 statement etc. Used for such a purpose. [latin]Subversive �adj. Seeking to subvert (esp. A government). �n. Subversive person. subversion n. Subversively adv. Subversiveness n. [medieval latin subversivus: related to *subvert] ترجمه غیررسمی قرقیزی Succor (brit. Succour) �n. Aid, esp. In time of need. �v. Give succour to. [latin succurro run to help]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sucrose n. Sugar from sugar cane, sugar beet, etc. [french sucre *sugar]Suffer v. 1 undergo pain, grief, damage, etc. 2 undergo, experience, or be subjected to (pain, loss, grief, defeat, change, etc.). 3 tolerate (does not suffer fools gladly). 4 (usu. Foll. By to + infin.) Archaic allow. sufferer n. [latin suffero]Sug- prefix assim. Form of *sub- before g.Suicidal adj. 1 inclined to commit suicide. 2 of suicide. 3 self-destructive; rash. suicidally adv.Sulfonamide n. (brit. Sulphonamide) any of a class of antibiotic drugs containing sulphur. [german sulfon (related to *sulphur), amide a derivative of *ammonia]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Subversive �adj. Seeking to subvert (esp. A government). �n. Subversive person. subversion n. Subversively adv. Subversiveness n. [medieval latin subversivus: related to *subvert]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sucrose n. Sugar from sugar cane, sugar beet, etc. [french sucre *sugar]

ترجمه غیررسمی قرقیزی