برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه غیررسمی مقدونیه ای به فارسی

Words of the Day
Spaghetti western n. Cowboy film made cheaply in italy.Spank �v. 1 slap, esp. On the buttocks as punishment. 2 (of a horse etc.) Move briskly. �n. Slap, esp. On the buttocks. [imitative] ترجمه غیررسمی مقدونیه ای به فارسی Spare tyre n. Colloq. Roll of fat round the waist.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spasmodic adj. Of or in spasms, intermittent. spasmodically adv. [greek: related to *spasm]Spay v. Sterilize (a female animal) by removing the ovaries. [anglo-french: related to *�p�e]Special �adj. 1 a exceptional. B peculiar; specific. 2 for a particular purpose. 3 for children with special needs (special school). �n. Special constable, train, edition of a newspaper, dish on a menu, etc. specially adv. Specialness n. [latin: related to *species]Specialty n. (pl. -ies) esp. Us = *speciality.Specs n.pl. Colloq. Spectacles. [abbreviation]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Spank �v. 1 slap, esp. On the buttocks as punishment. 2 (of a horse etc.) Move briskly. �n. Slap, esp. On the buttocks. [imitative]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spasmodic adj. Of or in spasms, intermittent. spasmodically adv. [greek: related to *spasm]

ترجمه غیررسمی مقدونیه ای به فارسی