برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه غیررسمی ویتنامی

Words of the Day
Lashings n.pl. Colloq. (foll. By of) plenty.Last3 n. Shoemaker's model for shaping a shoe etc. stick to one's last not meddle in what one does not understand. [old english] ترجمه غیررسمی ویتنامی Last rites n.pl. Rites for a person about to die.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Late �adj. 1 after the due or usual time; occurring or done after the proper time. 2 a far on in the day or night or in a specified period. B far on in development. 3 flowering or ripening towards the end of the season. 4 no longer alive; no longer having the specified status, former (my late husband; the late prime minister). 5 of recent date. �adv. 1 after the due or usual time. 2 far on in time. 3 at or till a late hour. 4 at a late stage of development. 5 formerly but not now (late of the scillies). late in the day colloq. At a late stage in the proceedings. lateness n. [old english]Lateral �adj. 1 of, at, towards, or from the side or sides. 2 descended from the sibling of a person in direct line. �n. Lateral shoot or branch. laterally adv. [latin latus later- side]Latin america n. Parts of central and s. America where spanish or portuguese is the main language.Latter adj. 1 a second-mentioned of two, or last-mentioned of three or more. B (prec. By the; usu. Absol.) The second- or last-mentioned person or thing. 2 nearer the end (latter part of the year). 3 recent. 4 of the end of a period, the world, etc. [old english, = later]Latvian �n. 1 a native or national of latvia in eastern europe. B person of latvian descent. 2 language of latvia. �adj. Of latvia, its people, or language.Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.Last3 n. Shoemaker's model for shaping a shoe etc. stick to one's last not meddle in what one does not understand. [old english]Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Late �adj. 1 after the due or usual time; occurring or done after the proper time. 2 a far on in the day or night or in a specified period. B far on in development. 3 flowering or ripening towards the end of the season. 4 no longer alive; no longer having the specified status, former (my late husband; the late prime minister). 5 of recent date. �adv. 1 after the due or usual time. 2 far on in time. 3 at or till a late hour. 4 at a late stage of development. 5 formerly but not now (late of the scillies). late in the day colloq. At a late stage in the proceedings. lateness n. [old english]

ترجمه غیررسمی ویتنامی