برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه غیررسمی پرتغالی

Words of the Day
S Saber n. (brit. Sabre) 1 curved cavalry sword. 2 light tapering fencing-sword. [french from german sabel] ترجمه غیررسمی پرتغالی Sachet n. 1 small bag or packet containing shampoo etc. 2 small scented bag for perfuming drawers etc. [french diminutive: related to *sac]Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Sacrifice �n. 1 a voluntary relinquishing of something valued. B thing so relinquished. C the loss entailed. 2 a slaughter of an animal or person or surrender of a possession, as an offering to a deity. B animal, person, or thing so offered. �v. (-cing) 1 give up (a thing) as a sacrifice. 2 (foll. By to) devote or give over to. 3 (also absol.) Offer or kill as a sacrifice. sacrificial adj. [latin: related to *sacred]Saddlery n. (pl. -ies) saddler's goods, trade, or premises.Safeguard �n. Protecting proviso, circumstance, etc. �v. Guard or protect (rights etc.).Safety net n. Net placed to catch an acrobat etc. In case of a fall.Sagittarius n. (pl. -es) 1 constellation and ninth sign of the zodiac (the archer). 2 person born when the sun is in this sign. sagittarian adj. & n. [latin, = archer]Safe deposit n. Building containing strongrooms and safes for hire.Sacred cow n. Colloq. Traditionally hallowed idea or institution.Saber n. (brit. Sabre) 1 curved cavalry sword. 2 light tapering fencing-sword. [french from german sabel]Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Sacrifice �n. 1 a voluntary relinquishing of something valued. B thing so relinquished. C the loss entailed. 2 a slaughter of an animal or person or surrender of a possession, as an offering to a deity. B animal, person, or thing so offered. �v. (-cing) 1 give up (a thing) as a sacrifice. 2 (foll. By to) devote or give over to. 3 (also absol.) Offer or kill as a sacrifice. sacrificial adj. [latin: related to *sacred]

ترجمه غیررسمی پرتغالی