برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه غیررسمی کره ای

Words of the Day
Central adj. 1 of, at, or forming the centre. 2 from the centre. 3 chief, essential, most important. centrality n. Centrally adv.Central bank n. National bank issuing currency etc.Central heating n. Method of heating a building by pipes, radiators, etc., fed from a central source.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Centralism n. System that centralizes (esp. Administration). centralist n.Centralize v. (also -ise) (-zing or -sing) 1 concentrate (esp. Administration) at a single centre. 2 subject (a state) to this system. centralization n.Central nervous system n. Brain and spinal cord.Central processor n. (also central processing unit) principal operating part of a computer.Centre (us center) �n. 1 middle point. 2 pivot or axis of rotation. 3 a place or buildings forming a central point or a main area for an activity (shopping centre; town centre). B (with a preceding word) equipment for a number of connected functions (music centre). 4 point of concentration or dispersion; nucleus, source. 5 political party or group holding moderate opinions. 6 filling in chocolate etc. 7 sport a middle player in a line in some field games. B kick or hit from the side to the centre of a pitch. 8 (attrib.) Of or at the centre. �v. (-ring) 1 (foll. By in, on, round) have as its main centre. 2 place in the centre. 3 (foll. By in etc.) Concentrate. [greek kentron sharp point]Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]