برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه غیررسمی کره ای

Words of the Day
Central adj. 1 of, at, or forming the centre. 2 from the centre. 3 chief, essential, most important. centrality n. Centrally adv.Central bank n. National bank issuing currency etc. ترجمه غیررسمی کره ای Central heating n. Method of heating a building by pipes, radiators, etc., fed from a central source.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Centralism n. System that centralizes (esp. Administration). centralist n.Centralize v. (also -ise) (-zing or -sing) 1 concentrate (esp. Administration) at a single centre. 2 subject (a state) to this system. centralization n.Central nervous system n. Brain and spinal cord.Central processor n. (also central processing unit) principal operating part of a computer.Centre (us center) �n. 1 middle point. 2 pivot or axis of rotation. 3 a place or buildings forming a central point or a main area for an activity (shopping centre; town centre). B (with a preceding word) equipment for a number of connected functions (music centre). 4 point of concentration or dispersion; nucleus, source. 5 political party or group holding moderate opinions. 6 filling in chocolate etc. 7 sport a middle player in a line in some field games. B kick or hit from the side to the centre of a pitch. 8 (attrib.) Of or at the centre. �v. (-ring) 1 (foll. By in, on, round) have as its main centre. 2 place in the centre. 3 (foll. By in etc.) Concentrate. [greek kentron sharp point]Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Central bank n. National bank issuing currency etc.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Centralism n. System that centralizes (esp. Administration). centralist n.

ترجمه غیررسمی کره ای