برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه فارسی به اسلواکی

Words of the Day
Visage n. Literary face. [latin visus sight]Visit �v. (-t-) 1 (also absol.) Go or come to see or inspect (a person, place, etc.). 2 stay temporarily with (a person) or at (a place). 3 (of a disease, calamity, etc.) Attack. 4 a (foll. By with) punish (a person). B (often foll. By upon) inflict punishment for (a sin). �n. 1 a act of visiting. B temporary stay, esp. As a guest. 2 (foll. By to) occasion of going to a doctor etc. 3 formal or official call. [latin: related to *vision] ترجمه فارسی به اسلواکی Vital statistics n.pl. 1 joc. Measurements of a woman's bust, waist, and hips. 2 the number of births, marriages, deaths, etc.Vestibule n. 1 hall or lobby of a building. 2 us enclosed space between railway-carriages. [latin]Vivace adv. Mus. In a lively manner. [latin: related to *vivacious]Vocable n. Word, esp. With reference to form not meaning. [latin voco call]Voice in the wilderness n. Unheeded advocate of reform.Volleyball n. Game for two teams of six hitting a large ball by hand over a high net.Vomit �v. (-t-) 1 eject (contents of the stomach) through the mouth; be sick. 2 (of a volcano, chimney, etc.) Eject violently, belch forth. �n. Matter vomited from the stomach. [latin]Vexation n. 1 vexing or being vexed. 2 annoying or distressing thing.Vertical �adj. 1 at right angles to a horizontal plane. 2 in a direction from top to bottom of a picture etc. 3 of or at the vertex. �n. Vertical line or plane. vertically adv. [latin: related to *vertex]Visit �v. (-t-) 1 (also absol.) Go or come to see or inspect (a person, place, etc.). 2 stay temporarily with (a person) or at (a place). 3 (of a disease, calamity, etc.) Attack. 4 a (foll. By with) punish (a person). B (often foll. By upon) inflict punishment for (a sin). �n. 1 a act of visiting. B temporary stay, esp. As a guest. 2 (foll. By to) occasion of going to a doctor etc. 3 formal or official call. [latin: related to *vision]Vestibule n. 1 hall or lobby of a building. 2 us enclosed space between railway-carriages. [latin]Vivace adv. Mus. In a lively manner. [latin: related to *vivacious]

ترجمه فارسی به اسلواکی