برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه فارسی به ترکی آذری

Words of the Day
Conceit n. 1 personal vanity; pride. 2 literary a far-fetched comparison. B fanciful notion. [from *conceive]Conceivable adj. Capable of being grasped or imagined. conceivably adv. ترجمه فارسی به ترکی آذری Concentrate �v. (-ting) 1 (often foll. By on) focus one's attention or thought. 2 bring together to one point. 3 increase the strength of (a liquid etc.) By removing water etc. 4 (as concentrated adj.) Intense, strong. �n. Concentrated substance. [latin: related to *centre]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Concentration camp n. Camp where political prisoners etc. Are detained.Concept n. General notion; abstract idea. [latin: related to *conceive]Conceptual adj. Of mental conceptions or concepts. conceptually adv.Concern �v. 1 a be relevant or important to. B relate to; be about. 2 (refl.; often foll. By with, about, in) interest or involve oneself. 3 worry, affect. �n. 1 anxiety, worry. 2 a matter of interest or importance to one. B interest, connection (has a concern in politics). 3 business, firm. 4 colloq. Complicated thing, contrivance. [latin cerno sift]Concerning prep. About, regarding.Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Conceivable adj. Capable of being grasped or imagined. conceivably adv.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Concentration camp n. Camp where political prisoners etc. Are detained.

ترجمه فارسی به ترکی آذری