برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه فارسی به مالایی

Words of the Day
Diva n. (pl. -s) great woman opera singer; prima donna. [italian from latin, = goddess]Dive �v. (-ving) 1 plunge head first into water. 2 a (of an aircraft, person, etc.) Plunge steeply downwards. B (of a submarine) submerge; go deeper. 3 (foll. By into) colloq. A put one's hand into (a pocket, handbag, etc.). B become enthusiastic about (a subject, meal, etc.). 4 move suddenly (dived into a shop). �n. 1 act of diving; plunge. 2 steep descent or fall. 3 colloq. Disreputable nightclub, bar, etc. [old english] ترجمه فارسی به مالایی Diverge v. (-ging) 1 a spread out from a central point, become dispersed. B take different courses (their interests diverged). 2 a (often foll. By from) depart from a set course.D�butante n. (us debutante) (usu. Wealthy) young woman making her social d�but.Diversify v. (-ies, -ied) 1 make diverse; vary. 2 spread (investment) over several enterprises. 3 (often foll. By into) expand one's range of products. diversification n.Divert v. 1 a turn aside; deflect. B distract (attention). 2 (often as diverting adj.) Entertain; amuse. [latin: related to *diverse]Dividend n. 1 share of profits paid to shareholders or to winners in a football pool etc. 2 number to be divided. 3 benefit from an action. [anglo-french: related to *divide]Divine �adj. (diviner, divinest) 1 a of, from, or like god or a god. B sacred. 2 colloq. Excellent; delightful. �v. (-ning) 1 discover by intuition or guessing. 2 foresee. 3 practise divination. �n. Theologian or clergyman. divinely adv. [latin divinus]Diving-board n. Elevated board for diving from.Decade n. 1 period of ten years. 2 series or group of ten. [greek: related to *deca-]Debut n. (brit. D�but) first public appearance (as a performer etc.). [french]Dive �v. (-ving) 1 plunge head first into water. 2 a (of an aircraft, person, etc.) Plunge steeply downwards. B (of a submarine) submerge; go deeper. 3 (foll. By into) colloq. A put one's hand into (a pocket, handbag, etc.). B become enthusiastic about (a subject, meal, etc.). 4 move suddenly (dived into a shop). �n. 1 act of diving; plunge. 2 steep descent or fall. 3 colloq. Disreputable nightclub, bar, etc. [old english]D�butante n. (us debutante) (usu. Wealthy) young woman making her social d�but.Diversify v. (-ies, -ied) 1 make diverse; vary. 2 spread (investment) over several enterprises. 3 (often foll. By into) expand one's range of products. diversification n.

ترجمه فارسی به مالایی