برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه فارسی به نروژی

Words of the Day
Pretext n. Ostensible reason; excuse offered. [latin praetextus: related to *text]Prevent v. (often foll. By from + verbal noun) stop from happening or doing something; hinder; make impossible (the weather prevented me from going). preventable adj. (also preventible). Prevention n. [latin praevenio -vent- hinder] ترجمه فارسی به نروژی Price �n. 1 amount of money for which a thing is bought or sold. 2 what is or must be given, done, sacrificed, etc., to obtain or achieve something (peace at any price). 3 odds in betting. �v. (-cing) 1 fix or find the price of (a thing for sale). 2 estimate the value of. at a price at a high cost. Price on a person's head reward for a person's capture or death. What price �? (often foll. By verbal noun) colloq. 1 what is the chance of �? (what price your finishing the course?). 2 iron. The much boasted � proves disappointing (what price your friendship now?). [latin pretium]Oxf. Abbr. Oxford.Prickly heat n. Itchy inflammation of the skin, causing a tingling sensation and common in hot countries.Primacy n. (pl. -ies) 1 pre-eminence. 2 office of a primate. [latin: related to *primate]Prime2 v. (-ming) 1 prepare (a thing) for use or action. 2 prepare (a gun) for firing or (an explosive) for detonation. 3 pour (liquid) into a pump to enable it to work. 4 prepare (wood etc.) For painting by applying a substance that prevents paint from being absorbed. 5 equip (a person) with information etc. 6 ply (a person) with food or drink in preparation for something. [origin unknown]Primp v. 1 make (the hair, clothes, etc.) Tidy. 2 refl. Make (oneself) smart. [var. Of *prim]Prince of wales n. (title conferred on) the eldest son and heir apparent of the british monarch.Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Prevent v. (often foll. By from + verbal noun) stop from happening or doing something; hinder; make impossible (the weather prevented me from going). preventable adj. (also preventible). Prevention n. [latin praevenio -vent- hinder]Oxf. Abbr. Oxford.Prickly heat n. Itchy inflammation of the skin, causing a tingling sensation and common in hot countries.

ترجمه فارسی به نروژی