برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه مهندسی اسلواکی به فارسی

Words of the Day
Starve v. (-ving) 1 (cause to) die of hunger or suffer from malnourishment. 2 colloq. Feel very hungry (i'm starving). 3 a suffer from mental or spiritual want. B (foll. By for) feel a strong craving for. 4 (foll. By of) deprive of. 5 compel by starving (starved into surrender). starvation n. [old english, = die]Stateroom n. 1 state apartment. 2 large private cabin in a passenger ship. ترجمه مهندسی اسلواکی به فارسی Station of the cross n. Rc ch. Each of a series of images representing the events in christ's passion before which prayers are said.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Status symbol n. A possession etc. Intended to indicate the owner's superiority.Stayer n. Person or animal with great endurance.Stealthy adj. (-ier, -iest) done or moving with stealth; furtive. stealthily adv. Stealthiness n.Steed n. Archaic or poet. Horse. [old english]Steer1 v. 1 (also absol.) Guide (a vehicle, ship, etc.) With a wheel or rudder etc. 2 direct or guide (one's course, other people, a conversation, etc.) In a specified direction. steer clear of avoid. steering n. [old english]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Stateroom n. 1 state apartment. 2 large private cabin in a passenger ship.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Status symbol n. A possession etc. Intended to indicate the owner's superiority.

ترجمه مهندسی اسلواکی به فارسی