برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه مهندسی اندونزیایی

Words of the Day
Excuse �v. (-sing) 1 try to lessen the blame attaching to (a person, act, or fault). 2 (of a fact) serve as a reason to judge (a person or act) less severely. 3 (often foll. By from) release (a person) from a duty etc. 4 forgive (a fault or offence). 5 (foll. By for) forgive (a person) for (a fault). 6 refl. Leave with apologies. �n. 1 reason put forward to mitigate or justify an offence. 2 apology (made my excuses). be excused be allowed to leave the room etc. Or be absent. Excuse me polite preface to an interruption etc., or to disagreeing. excusable adj. [latin causa accusation]Execute v. (-ting) 1 carry out, perform (a plan, duty etc.). 2 carry out a design for (a product of art or skill). 3 carry out a death sentence on. 4 make (a legal instrument) valid by signing, sealing, etc. [latin sequor follow] ترجمه مهندسی اندونزیایی Executor n. (fem. Executrix) person appointed by a testator to administer his or her will. executorial adj.Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Exemplify v. (-ies, -ied) 1 illustrate by example. 2 be an example of. exemplification n.Exert v. 1 bring to bear, use (a quality, force, influence, etc.). 2 refl. (often foll. By for, or to + infin.) Use one's efforts or endeavours; strive. exertion n. [latin exsero exsert- put forth]Exhale v. (-ling) 1 breathe out. 2 give off or be given off in vapour. exhalation n. [french from latin halo breathe]Exhibit �v. (-t-) 1 show or reveal, esp. Publicly. 2 display (a quality etc.). �n. Item displayed, esp. In an exhibition or as evidence in a lawcourt. exhibitor n. [latin exhibeo -hibit-]Exhilarate v. (often as exhilarating adj. Or exhilarated adj.) Enliven, gladden; raise the spirits of. exhilaration n. [latin hilaris cheerful]Erg n. Unit of work or energy. [greek ergon work]Eradicate v. (-ting) root out; destroy completely. eradicable adj. Eradication n. Eradicator n. [latin radix -icis root]Execute v. (-ting) 1 carry out, perform (a plan, duty etc.). 2 carry out a design for (a product of art or skill). 3 carry out a death sentence on. 4 make (a legal instrument) valid by signing, sealing, etc. [latin sequor follow]Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Exemplify v. (-ies, -ied) 1 illustrate by example. 2 be an example of. exemplification n.

ترجمه مهندسی اندونزیایی