برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه مهندسی بلاروسی به فارسی

Words of the Day
Spare �adj. 1 a not required for normal or immediate use; extra. B for emergency or occasional use. 2 lean; thin. 3 frugal. �n. Spare part. �v. (-ring) 1 afford to give, do without; dispense with (spared me ten minutes). 2 a refrain from killing, hurting, etc. B abstain from inflicting (spare me this task). 3 be frugal or grudging of (no expense spared). go spare colloq. Become very angry or distraught. Not spare oneself exert one's utmost efforts. Spare a person's life not kill him or her. To spare left over; additional (an hour to spare). sparely adv. Spareness n. [old english]Sparrowhawk n. Small hawk. ترجمه مهندسی بلاروسی به فارسی Spatial adj. Of space. spatially adv. [latin: related to *space]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spearmint n. Common garden mint, used in cookery and to flavour chewing-gum etc.Speciality n. (pl. -ies) 1 special subject, product, activity, etc. 2 special feature or skill.Specimen n. 1 individual or sample taken as an example of a class or whole, esp. In experiments etc. 2 sample of urine for testing. 3 colloq. Usu. Derog. Person of a specified sort. [latin specio look]Spectra pl. Of *spectrum.Speechify v. (-ies, -ied) joc. Make esp. Boring or long speeches.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Sparrowhawk n. Small hawk.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spearmint n. Common garden mint, used in cookery and to flavour chewing-gum etc.

ترجمه مهندسی بلاروسی به فارسی