برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه مهندسی فارسی به انگلیسی

Words of the Day
Sprightly adj. (-ier, -iest) vivacious, lively, brisk. sprightliness n. [from spright, var. Of *sprite]Spring roll n. Chinese fried pancake filled with vegetables. ترجمه مهندسی فارسی به انگلیسی Sprocket n. Each of several teeth on a wheel engaging with links of a chain. [origin unknown]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spunky adj. (-ier, -iest) colloq. Brave, spirited.Spyhole n. Peep-hole.Squalor n. Filthy or squalid state. [latin]Squash1 �v. 1 crush or squeeze, esp. Flat or into pulp. 2 (often foll. By into) colloq. Put or make one's way by squeezing. 3 belittle, bully (a person). 4 suppress (a proposal, allegation, etc.). �n. 1 crowd; crowded state. 2 drink made of crushed fruit. 3 (in full squash rackets) game played with rackets and a small ball in a closed court.Squeeze �v. (-zing) 1 (often foll. By out) a exert pressure on, esp. To extract moisture etc. B extract (moisture) by squeezing. 2 reduce in size or alter in shape by squeezing. 3 force or push into or through a small or narrow space. 4 a harass or pressure (a person). B (usu. Foll. By out of) obtain by extortion, entreaty, etc. 5 press (a person's hand) in sympathy etc. �n. 1 squeezing or being squeezed. 2 close embrace. 3 crowd, crowded state. 4 small quantity produced by squeezing (squeeze of lemon). 5 restriction on borrowing, investment, etc., in a financial crisis. put the squeeze on colloq. Coerce or pressure. [origin unknown]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Spring roll n. Chinese fried pancake filled with vegetables.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spunky adj. (-ier, -iest) colloq. Brave, spirited.

ترجمه مهندسی فارسی به انگلیسی