برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه مهندسی فارسی به ژاپنی

Words of the Day
Steer2 n. = *bullock. [old english]Stencil �n. 1 (in full stencil-plate) thin sheet in which a pattern is cut, placed on a surface and printed or inked over etc. To reproduce the pattern. 2 pattern so produced. 3 waxed sheet etc. From which a stencil is made by a typewriter. �v. (-ll-; us -l-) 1 (often foll. By on) produce (a pattern) with a stencil. 2 mark (a surface) in this way. [french estanceler sparkle, from latin scintilla spark] ترجمه مهندسی فارسی به ژاپنی Stepmother n. Female step-parent.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sterile adj. 1 unable to produce a crop, fruit, or young; barren. 2 unproductive (sterile discussion). 3 free from living micro-organisms etc. sterility n. [latin]Stetson n. Slouch hat with a very wide brim and high crown. [stetson, name of a hat-maker]Stickler n. (foll. By for) person who insists on something (stickler for accuracy). [obsolete stickle be umpire]Stiletto n. (pl. -s) 1 short dagger. 2 (in full stiletto heel) a long tapering heel of a shoe. B shoe with such a heel. 3 pointed instrument for making eyelets etc. [italian diminutive: related to *style]Stimulus n. (pl. -li) thing that rouses to activity. [latin, = goad]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Stencil �n. 1 (in full stencil-plate) thin sheet in which a pattern is cut, placed on a surface and printed or inked over etc. To reproduce the pattern. 2 pattern so produced. 3 waxed sheet etc. From which a stencil is made by a typewriter. �v. (-ll-; us -l-) 1 (often foll. By on) produce (a pattern) with a stencil. 2 mark (a surface) in this way. [french estanceler sparkle, from latin scintilla spark]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sterile adj. 1 unable to produce a crop, fruit, or young; barren. 2 unproductive (sterile discussion). 3 free from living micro-organisms etc. sterility n. [latin]

ترجمه مهندسی فارسی به ژاپنی