برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه کاتالوگ اسپانیایی

Words of the Day
Deviant �adj. Deviating from what is normal, esp. Sexually. �n. Deviant person or thing. deviance n. Deviancy n.Devil �n. 1 (usu. The devil) (in christian and jewish belief) supreme spirit of evil; satan. 2 a evil spirit; demon. B personified evil. 3 a wicked person. B mischievously clever person. 4 colloq. Person of a specified kind (lucky devil). 5 fighting spirit, mischievousness (devil is in him tonight). 6 colloq. Awkward thing. 7 (the devil or the devil) colloq. Used as an exclamation of surprise or annoyance (who the devil are you?). 8 literary hack. 9 junior legal counsel. �v. (-ll-; us -l-) 1 cook (food) with hot seasoning. 2 act as devil for an author or barrister. 3 us harass, worry. between the devil and the deep blue sea in a dilemma. A devil of colloq. Considerable, difficult, or remarkable. Devil's own colloq. Very difficult or unusual (the devil's own job). The devil to pay trouble to be expected. Speak (or talk) of the devil said when person appears just after being mentioned. [greek diabolos accuser, slanderer] ترجمه کاتالوگ اسپانیایی Devilment n. Mischief, wild spirits.D�butante n. (us debutante) (usu. Wealthy) young woman making her social d�but.Devils-on-horseback n.pl. Savoury of prunes or plums wrapped in bacon.Devoid predic. Adj. (foll. By of) lacking or free from. [french: related to *void]Devonian �adj. Of the fourth period of the palaeozoic era. �n. This period. [devon in england]Devotee n. 1 (usu. Foll. By of) zealous enthusiast or supporter. 2 pious person.Devout adj. Earnestly religious or sincere. devoutly adv. Devoutness n. [latin: related to *devote]Decade n. 1 period of ten years. 2 series or group of ten. [greek: related to *deca-]Debut n. (brit. D�but) first public appearance (as a performer etc.). [french]Devil �n. 1 (usu. The devil) (in christian and jewish belief) supreme spirit of evil; satan. 2 a evil spirit; demon. B personified evil. 3 a wicked person. B mischievously clever person. 4 colloq. Person of a specified kind (lucky devil). 5 fighting spirit, mischievousness (devil is in him tonight). 6 colloq. Awkward thing. 7 (the devil or the devil) colloq. Used as an exclamation of surprise or annoyance (who the devil are you?). 8 literary hack. 9 junior legal counsel. �v. (-ll-; us -l-) 1 cook (food) with hot seasoning. 2 act as devil for an author or barrister. 3 us harass, worry. between the devil and the deep blue sea in a dilemma. A devil of colloq. Considerable, difficult, or remarkable. Devil's own colloq. Very difficult or unusual (the devil's own job). The devil to pay trouble to be expected. Speak (or talk) of the devil said when person appears just after being mentioned. [greek diabolos accuser, slanderer]D�butante n. (us debutante) (usu. Wealthy) young woman making her social d�but.Devils-on-horseback n.pl. Savoury of prunes or plums wrapped in bacon.

ترجمه کاتالوگ اسپانیایی