برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه کاتالوگ بوسنیایی به فارسی

Words of the Day
Sticker n. 1 adhesive label. 2 persistent person.Stiff upper lip n. Appearance of being calm in adversity. ترجمه کاتالوگ بوسنیایی به فارسی Stilt n. 1 either of a pair of poles with foot supports for walking at a distance above the ground. 2 each of a set of piles or posts supporting a building etc. [low german or dutch]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stink bomb n. Device emitting a stink when opened.Stirrup n. Metal loop supporting a horse-rider's foot. [old english, = climbing-rope]Stock exchange n. 1 place for dealing in stocks and shares. 2 dealers working there.Stock-still adj. Motionless.Stoker n. Person who tends a furnace, esp. On a steamship. [dutch]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Stiff upper lip n. Appearance of being calm in adversity.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stink bomb n. Device emitting a stink when opened.

ترجمه کاتالوگ بوسنیایی به فارسی