برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه کاتالوگ ترکی استانبولی به فارسی

Words of the Day
Compass n. 1 instrument showing the direction of magnetic north and bearings from it. 2 (usu. In pl.) Instrument for taking measurements and describing circles, with two arms connected at one end by a hinge. 3 circumference or boundary. 4 area, extent; scope; range. [latin passus pace]Compassionate adj. Showing compassion, sympathetic. compassionately adv. ترجمه کاتالوگ ترکی استانبولی به فارسی Compatible adj. 1 a able to coexist; well-suited. B (often foll. By with) consistent. 2 (of equipment etc.) Able to be used in combination. compatibility n. [medieval latin: related to *passion]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Compel v. (-ll-) 1 force, constrain. 2 arouse irresistibly (compels admiration). 3 (as compelling adj.) Rousing strong interest, conviction, or admiration. compellingly adv. [latin pello puls- drive]Compendium n. (pl. -s or -dia) 1 concise summary or abridgement. 2 collection of table-games etc. [latin]Compensation n. 1 compensating or being compensated. 2 money etc. Given as recompense.Compete v. (-ting) 1 take part in a contest etc. 2 (often foll. By with, against a person, for a thing) strive. [latin peto seek]Competent adj. 1 adequately qualified or capable. 2 effective. competently adv. [latin: related to *compete]Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Compassionate adj. Showing compassion, sympathetic. compassionately adv.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Compel v. (-ll-) 1 force, constrain. 2 arouse irresistibly (compels admiration). 3 (as compelling adj.) Rousing strong interest, conviction, or admiration. compellingly adv. [latin pello puls- drive]

ترجمه کاتالوگ ترکی استانبولی به فارسی