برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه کاتالوگ فارسی به پرتغالی

Words of the Day
Valerian n. Any of various flowering herbs, esp. Used as a sedative. [french from medieval latin]Value �n. 1 worth, desirability, or utility, or the qualities on which these depend. 2 worth as estimated (set a high value on my time). 3 amount for which a thing can be exchanged in the open market. 4 equivalent of a thing. 5 (in full value for money) something well worth the money spent. 6 effectiveness (news value). 7 (in pl.) One's principles, priorities, or standards. 8 mus. Duration of a note. 9 math. Amount denoted by an algebraic term. �v. (-ues, -ued, -uing) 1 estimate the value of, esp. Professionally. 2 have a high or specified opinion of. valueless adj. Valuer n. [french past part. Of valoir be worth, from latin valeo]Vane n. 1 weather-vane. 2 blade of a screw propeller or windmill etc. [dial. Var. Of obsolete fane banner]Tie-up n. Connection, association.Vaporize v. (also -ise) (-zing or -sing) change into vapour. vaporization n.Various adj. 1 different, diverse (from various backgrounds). 2 several (for various reasons). variously adv. [latin varius]Vast adj. Immense, huge. vastly adv. Vastness n. [latin]Ve abbr. Victory in europe (in 1945).Vegetarian �n. Person who does not eat meat or fish. �adj. Excluding animal food, esp. Meat (vegetarian diet). vegetarianism n. [from *vegetable]Tights n.pl. 1 thin close-fitting wool or nylon etc. Garment covering the legs, feet, and the lower part of the torso, worn by women and girls. 2 similar garment worn by a dancer, acrobat, etc.Tidemark n. 1 mark made by the tide at high water. 2 a line left round a bath by the dirty water. B colloq. Line between washed and unwashed parts of a person's body.