برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

دارالترجمه غیررسمی ترکی آذری

Words of the Day
Alloy �n. 1 mixture of two or more metals. 2 inferior metal mixed esp. With gold or silver. �v. 1 mix (metals). 2 debase by admixture. 3 moderate (pleasure alloyed with pain). [french: related to *ally]Alloy �n. 1 mixture of two or more metals. 2 inferior metal mixed esp. With gold or silver. �v. 1 mix (metals). 2 debase by admixture. 3 moderate (pleasure alloyed with pain). [french: related to *ally] دارالترجمه غیررسمی ترکی آذری Alloy �n. 1 mixture of two or more metals. 2 inferior metal mixed esp. With gold or silver. �v. 1 mix (metals). 2 debase by admixture. 3 moderate (pleasure alloyed with pain). [french: related to *ally]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Alloy �n. 1 mixture of two or more metals. 2 inferior metal mixed esp. With gold or silver. �v. 1 mix (metals). 2 debase by admixture. 3 moderate (pleasure alloyed with pain). [french: related to *ally]Alloy �n. 1 mixture of two or more metals. 2 inferior metal mixed esp. With gold or silver. �v. 1 mix (metals). 2 debase by admixture. 3 moderate (pleasure alloyed with pain). [french: related to *ally]Alloy �n. 1 mixture of two or more metals. 2 inferior metal mixed esp. With gold or silver. �v. 1 mix (metals). 2 debase by admixture. 3 moderate (pleasure alloyed with pain). [french: related to *ally]Alloy �n. 1 mixture of two or more metals. 2 inferior metal mixed esp. With gold or silver. �v. 1 mix (metals). 2 debase by admixture. 3 moderate (pleasure alloyed with pain). [french: related to *ally]Alloy �n. 1 mixture of two or more metals. 2 inferior metal mixed esp. With gold or silver. �v. 1 mix (metals). 2 debase by admixture. 3 moderate (pleasure alloyed with pain). [french: related to *ally]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Alloy �n. 1 mixture of two or more metals. 2 inferior metal mixed esp. With gold or silver. �v. 1 mix (metals). 2 debase by admixture. 3 moderate (pleasure alloyed with pain). [french: related to *ally]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Alloy �n. 1 mixture of two or more metals. 2 inferior metal mixed esp. With gold or silver. �v. 1 mix (metals). 2 debase by admixture. 3 moderate (pleasure alloyed with pain). [french: related to *ally]

دارالترجمه غیررسمی ترکی آذری