برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
دارالترجمه غیررسمی ترکی استانبولی به فارسی

Words of the Day
Reformism n. Policy of reform rather than abolition or revolution. reformist n. & adj.Refresher n. 1 something that refreshes, esp. A drink. 2 law extra fee payable to counsel in a prolonged case. دارالترجمه غیررسمی ترکی استانبولی به فارسی Refugee n. Person taking refuge, esp. In a foreign country, from war, persecution, or natural disaster. [french r�fugi�: related to *refuge]Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Usage the use of refute in sense 3 is considered incorrect by some people. It is often confused in this sense with repudiate.Regatta n. Event consisting of rowing or yacht races. [italian]Regina n. 1 (after the name) reigning queen (elizabeth regina). 2 law the crown (regina v. Jones). [latin, = queen: related to *rex]Registry n. (pl. -ies) place where registers or records are kept. [medieval latin: related to *register]Regular �adj. 1 acting, done, or recurring uniformly or calculably in time or manner; habitual, constant, orderly. 2 conforming to a rule or principle; systematic. 3 harmonious, symmetrical. 4 conforming to a standard of etiquette or procedure. 5 properly constituted or qualified; pursuing an occupation as one's main pursuit (regular soldier). 6 gram. (of a noun, verb, etc.) Following the normal type of inflection. 7 colloq. Thorough, absolute (a regular hero). 8 (before or after the noun) bound by religious rule; belonging to a religious or monastic order (canon regular). 9 (of a person) defecating or menstruating at predictable times. �n. 1 regular soldier. 2 colloq. Regular customer, visitor, etc. 3 one of the regular clergy. regularity n. Regularize v. (also -ise) (-zing or -sing). Regularly adv. [latin regula rule]Prop2 n. Colloq. = *property 3. [abbreviation]Promissory adj. Conveying or implying a promise. [medieval latin: related to *promise]Refresher n. 1 something that refreshes, esp. A drink. 2 law extra fee payable to counsel in a prolonged case.Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Usage the use of refute in sense 3 is considered incorrect by some people. It is often confused in this sense with repudiate.

دارالترجمه غیررسمی ترکی استانبولی به فارسی