برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
دارلترجمه غیررسمی آلمانی به فارسی

Words of the Day
Converge v. (-ging) 1 come together or towards the same point. 2 (foll. By on, upon) approach from different directions. convergence n. Convergent adj. [latin vergo incline]Conversation n. 1 informal spoken communication. 2 instance of this. [latin: related to *converse1] دارلترجمه غیررسمی آلمانی به فارسی Conversationalist n. Person good at or fond of conversation.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Converse2 �adj. Opposite, contrary, reversed. �n. Something, esp. A statement or proposition, that is opposite or reversed. conversely adv. [latin: related to *convert]Convert �v. 1 (usu. Foll. By into) change in form or function. 2 cause (a person) to change belief etc. 3 change (moneys etc.) Into others of a different kind. 4 make structural alterations in (a building) for a new purpose. 5 (also absol.) Rugby score extra points from (a try) by a successful kick at the goal. �n. (often foll. By to) person converted to a different belief etc. [latin verto vers- turn]Convex adj. Curved like the exterior of a circle or sphere. convexity n. [latin]Conveyance n. 1 conveying or being conveyed. 2 means of transport; vehicle. 3 law a transfer of property. B document effecting this. conveyancer n. (in sense 3). Conveyancing n. (in sense 3).Conveyor belt n. Endless moving belt for conveying articles, esp. In a factory.Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Conversation n. 1 informal spoken communication. 2 instance of this. [latin: related to *converse1]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Converse2 �adj. Opposite, contrary, reversed. �n. Something, esp. A statement or proposition, that is opposite or reversed. conversely adv. [latin: related to *convert]

دارلترجمه غیررسمی آلمانی به فارسی