برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

دارلترجمه غیررسمی اسپانیایی

Words of the Day
Staghound n. Large dog used for hunting deer.Stair n. 1 each of a set of fixed indoor steps. 2 (usu. In pl.) Set of these. [old english] دارلترجمه غیررسمی اسپانیایی Stale �adj. 1 a not fresh. B musty, insipid, or otherwise the worse for age or use. 2 trite, unoriginal (stale joke). 3 (of an athlete or performer) impaired by excessive training. �v. (-ling) make or become stale. staleness n. [anglo-french estaler halt]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stamina n. Physical or mental endurance. [latin, pl. Of *stamen]Standard assessment task n. Standard test given to schoolchildren.Standing orders n.pl. Rules governing procedure in a parliament, council, etc.Staple1 �n. U-shaped metal bar or piece of wire with pointed ends for driving into and holding papers together, or holding an electrical wire in place, etc. �v. (-ling) fasten or provide with a staple. stapler n. [old english]Starlet n. Promising young performer, esp. A film actress.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Stair n. 1 each of a set of fixed indoor steps. 2 (usu. In pl.) Set of these. [old english]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stamina n. Physical or mental endurance. [latin, pl. Of *stamen]

دارلترجمه غیررسمی اسپانیایی