برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
دارلترجمه غیررسمی ترکی استانبولی

Words of the Day
Stirrup-leather n. (also stirrup-strap) strap attaching a stirrup to a saddle.Stockinet n. (also stockinette) elastic knitted fabric. [probably from stocking-net] دارلترجمه غیررسمی ترکی استانبولی Stocky adj. (-ier, -iest) short and sturdy. stockily adv. Stockiness n.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stole1 n. 1 woman's garment like a long wide scarf, worn over the shoulders. 2 strip of silk etc. Worn similarly by a priest. [greek stole equipment, clothing]Stone age n. Prehistoric period when weapons and tools were made of stone.Stoneware n. Ceramic ware which is impermeable and partly vitrified but opaque.Stoop1 �v. 1 lower the body, sometimes bending the knee; bend down. 2 stand or walk with the shoulders habitually bent forward. 3 (foll. By to + infin.) Condescend. 4 (foll. By to) descend to (some conduct). �n. Stooping posture. [old english]Storage n. 1 a storing of goods etc. B method of or space for storing. 2 cost of storing. 3 storing of data in a computer etc.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Stockinet n. (also stockinette) elastic knitted fabric. [probably from stocking-net]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stole1 n. 1 woman's garment like a long wide scarf, worn over the shoulders. 2 strip of silk etc. Worn similarly by a priest. [greek stole equipment, clothing]

دارلترجمه غیررسمی ترکی استانبولی