برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
دارلترجمه غیررسمی روسی به فارسی

Words of the Day
Spangle �n. Small piece of glittering material, esp. One of many used to ornament a dress etc.; sequin. �v. (-ling) (esp. As spangled adj.) Cover with or as with spangles (star-spangled). [obsolete spang from dutch]Spar1 n. 1 stout pole, esp. As a ship's mast etc. 2 main longitudinal beam of an aeroplane wing. [old norse sperra or french esparre] دارلترجمه غیررسمی روسی به فارسی Spark-plug n. (also sparking-plug) device for making a spark in an internal-combustion engine.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spat4 n. Spawn of shellfish, esp. The oyster. [anglo-french, of unknown origin]Speaking clock n. Telephone service announcing the correct time.Special edition n. Extra late edition of a newspaper.Specific gravity n. = *relative density.Spectator n. Person who watches a show, game, incident, etc. spectate v. (-ting) informal. [latin: related to *spectacle]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Spar1 n. 1 stout pole, esp. As a ship's mast etc. 2 main longitudinal beam of an aeroplane wing. [old norse sperra or french esparre]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spat4 n. Spawn of shellfish, esp. The oyster. [anglo-french, of unknown origin]

دارلترجمه غیررسمی روسی به فارسی