برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی

wound n oll n nergy ight-coloured laying hite r ive erson sp iving ssume he avlova aving awnbroker's Pop1 �n. 1 sudden sharp explosive sound as of a cork when drawn. 2 colloq. Effervescent drink. �v. (-pp-) 1 (cause to) make a pop. 2 (foll. By in, out, up, etc.) Go, move, come, or put unexpectedly or abruptly (pop out to the shop). 3 slang pawn. �adv. With the sound of a pop (go pop). pop off colloq. Die. Pop the question colloq. Propose marriage. [imitative]Ox n. (pl. Oxen) 1 large usu. Horned ruminant used for draught, milk, and meat. 2 castrated male of a domesticated species of cattle. [old english] دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی Overwork �v. 1 (cause to) work too hard. 2 weary or exhaust with too much work. 3 (esp. As overworked adj.) Make excessive use of (an overworked phrase). 4 (as overworked adj.) = *overwrought 2. �n. Excessive work.Paying guest n. Boarder.Panic stations n.pl. Colloq. State of emergency.Pad2 �v. (-dd-) 1 walk with a soft dull steady step. 2 travel, or tramp along (a road etc.), on foot. �n. Sound of soft steady steps. [low german pad *path]Penetrate v. (-ting) 1 a find access into or through. B (usu. Foll. By with) imbue with; permeate. 2 see into, find out, or discern. 3 see through (darkness, fog, etc.). 4 be absorbed by the mind. 5 (as penetrating adj.) A having or suggesting sensitivity or insight. B (of a voice etc.) Easily heard through or above other sounds; piercing. penetrable adj. Penetrability n. Penetration n. Penetrative adj. [latin]Paramilitary �adj. (of forces) organized on military lines. �n. (pl. -ies) member of an unofficial paramilitary organization, esp. In n. Ireland.Paucity n. Smallness of number or quantity. [latin paucus few]Paki n. (pl. -s) slang offens. Pakistani. [abbreviation]Paid-up adj. Having paid one's subscription to a trade-union, club, etc., or having done what is required to be considered a full member of a particular group (paid-up feminist).Ox n. (pl. Oxen) 1 large usu. Horned ruminant used for draught, milk, and meat. 2 castrated male of a domesticated species of cattle. [old english]Paying guest n. Boarder.Panic stations n.pl. Colloq. State of emergency.

دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی

 

دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی

نرخ دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, ترجمه رسمی دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, قیمت دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, تعرفه دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, دارالترجمه دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, دارالترجمه زبان دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, آنلاین دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, وکالتنامه دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, گواهی عدم سوءپیشینه دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, پروانه دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, اساسنامه دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, روزنامه رسمی دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, لیست بیمه دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, سند ازدواج دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, سند طلاق دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, قرارداد دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, اجاره نامه دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, ریزنمرات دانشگاه دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, گواهی فوت دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, مهر مترجم رسمی دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی, ترجمه فوری دارلترجمه غیررسمی فارسی به آلمانی