برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
دارلترجمه غیررسمی فارسی به هلندی

Words of the Day
Prismatic adj. 1 of, like, or using a prism. 2 (of colours) distributed (as if) by a transparent prism. [greek: related to *prism]Private bill n. Parliamentary bill affecting an individual or corporation only. دارلترجمه غیررسمی فارسی به هلندی Private member's bill n. Bill introduced by a private member, not part of government legislation.Oxf. Abbr. Oxford.Privilege �n. 1 right, advantage, or immunity, belonging to a person, class, or office. 2 special benefit or honour (a privilege to meet you). �v. (-ging) invest with a privilege. privileged adj. [latin: related to *privy, lex leg- law]Prize-giving n. Awarding of prizes, esp. Formally at a school etc.Proactive adj. (of a person, policy, etc.) Taking the initiative. [from *pro-2, after *reactive]Probity n. Uprightness, honesty. [latin probus good]Process1 �n. 1 course of action or proceeding, esp. A series of stages in manufacture etc. 2 progress or course (in process of construction). 3 natural or involuntary course or change (process of growing old). 4 action at law; summons or writ. 5 natural projection of a bone, stem, etc. �v. 1 deal with by a particular process. 2 (as processed adj.) Treat (food, esp. To prevent decay) (processed cheese). [latin: related to *proceed]Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Private bill n. Parliamentary bill affecting an individual or corporation only.Oxf. Abbr. Oxford.Privilege �n. 1 right, advantage, or immunity, belonging to a person, class, or office. 2 special benefit or honour (a privilege to meet you). �v. (-ging) invest with a privilege. privileged adj. [latin: related to *privy, lex leg- law]

دارلترجمه غیررسمی فارسی به هلندی