برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
دارلترجمه غیررسمی فارسی به ویتنامی

Words of the Day
Second string n. Alternative course of action etc.Secretary of state n. 1 head of a major government department. 2 us = *foreign minister. دارلترجمه غیررسمی فارسی به ویتنامی Sectional adj. 1 a of a social group (sectional interests). B partisan. 2 made in sections. 3 local rather than general. sectionally adv.Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Sedge n. Waterside or marsh plant resembling coarse grass. sedgy adj. [old english]Seed �n. 1 a part of a plant capable of developing into another such plant. B seeds collectively, esp. For sowing. 2 semen. 3 prime cause, beginning. 4 offspring, descendants. 5 (in tennis etc.) Seeded player. �v. 1 a place seeds in. B sprinkle (as) with seed. 2 sow seeds. 3 produce or drop seed. 4 remove seeds from (fruit etc.). 5 place a crystal etc. In (a cloud) to produce rain. 6 sport a so position (a strong competitor in a knockout competition) that he or she will not meet other strong competitors in early rounds. B arrange (the order of play) in this way. go (or run) to seed 1 cease flowering as seed develops. 2 become degenerate, unkempt, etc. seedless adj. [old english]Seemly adj. (-ier, -iest) in good taste; decorous. seemliness n. [old norse: related to *seem]Segregate v. (-ting) 1 put apart; isolate. 2 separate (esp. An ethnic group) from the rest of the community. [latin grex greg- flock]Seldom adv. Rarely, not often. [old english]Safe deposit n. Building containing strongrooms and safes for hire.Sacred cow n. Colloq. Traditionally hallowed idea or institution.Secretary of state n. 1 head of a major government department. 2 us = *foreign minister.Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Sedge n. Waterside or marsh plant resembling coarse grass. sedgy adj. [old english]

دارلترجمه غیررسمی فارسی به ویتنامی