برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
دارلترجمه غیررسمی کروات

Words of the Day
Consult v. 1 seek information or advice from. 2 (often foll. By with) refer to a person for advice etc. 3 take into account (feelings, interests, etc.). consultative adj. [latin consulo consult- take counsel]Consultant n. 1 person providing professional advice etc. 2 senior medical specialist in a hospital. دارلترجمه غیررسمی کروات Consume v. (-ming) 1 eat or drink. 2 destroy. 3 preoccupy, possess (consumed with rage). 4 use up. consumable adj. & n. [latin consumo -sumpt-]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Consumer durable n. Durable household product (e.g. A radio or washing-machine).Consumerism n. 1 protection of consumers' interests. 2 (often derog.) Continual increase in the consumption of goods. consumerist adj.Consumption n. 1 consuming or being consumed. 2 amount consumed. 3 use by a particular group (a film unsuitable for children's consumption). 4 archaic tuberculosis of the lungs. 5 purchase and use of goods etc. [french: related to *consume]Cont. Abbr. 1 contents. 2 continued.Contact lens n. Small lens placed directly on the eyeball to correct vision.Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Consultant n. 1 person providing professional advice etc. 2 senior medical specialist in a hospital.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Consumer durable n. Durable household product (e.g. A radio or washing-machine).

دارلترجمه غیررسمی کروات