برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مترجم آلمانی

elated eol evolution heet eguminous o ction uitably es ommission orce eserts rder ivided estate f ocking-chair leased rove bnormal abattre or Row-boat n. Us = *rowing-boat.Protest �n. 1 statement or act of dissent or disapproval. 2 law written declaration that a bill has been presented and payment or acceptance refused. �v. 1 (usu. Foll. By against, at, about, etc.) Make a protest. 2 affirm (one's innocence etc.) Solemnly. 3 law write or obtain a protest in regard to (a bill). 4 us object to (a decision etc.). under protest unwillingly. protester n. (also protestor). [latin protestor declare formally] مترجم آلمانی Pt symb. Platinum.Railcard n. Pass entitling the holder to reduced rail fares.Properly adv. 1 fittingly, suitably (do it properly). 2 accurately, correctly (properly speaking). 3 rightly. 4 with decency; respectably (behave properly). 5 colloq. Thoroughly (properly puzzled).Quits predic. Adj. On even terms by retaliation or repayment. call it quits acknowledge that things are now even; agree to stop quarrelling. [probably related to *quit]Raft n. Flat floating structure of timber or other materials for conveying persons or things. [old norse]Pulverize v. (also -ise) (-zing or -sing) 1 reduce or crumble to fine particles or dust. 2 colloq. Demolish, defeat utterly. pulverization n. [latin pulvis -ver- dust]Quantum jump n. (also quantum leap) 1 sudden large increase or advance. 2 physics abrupt transition in an atom or molecule from one quantum state to another.Reciprocate v. (-ting) 1 requite (affection etc.). 2 (foll. By with) give in return. 3 give and receive mutually; interchange. 4 (of a part of a machine) move backwards and forwards. reciprocation n.Psychosomatic adj. 1 (of a bodily disorder) mental, not physical, in origin. 2 of the mind and body together.Protest �n. 1 statement or act of dissent or disapproval. 2 law written declaration that a bill has been presented and payment or acceptance refused. �v. 1 (usu. Foll. By against, at, about, etc.) Make a protest. 2 affirm (one's innocence etc.) Solemnly. 3 law write or obtain a protest in regard to (a bill). 4 us object to (a decision etc.). under protest unwillingly. protester n. (also protestor). [latin protestor declare formally]Railcard n. Pass entitling the holder to reduced rail fares.Properly adv. 1 fittingly, suitably (do it properly). 2 accurately, correctly (properly speaking). 3 rightly. 4 with decency; respectably (behave properly). 5 colloq. Thoroughly (properly puzzled).

مترجم آلمانی

 

مترجم آلمانی

نرخ مترجم آلمانی, ترجمه رسمی مترجم آلمانی, قیمت مترجم آلمانی, تعرفه مترجم آلمانی, دارالترجمه مترجم آلمانی, دارالترجمه زبان مترجم آلمانی, آنلاین مترجم آلمانی, وکالتنامه مترجم آلمانی, گواهی عدم سوءپیشینه مترجم آلمانی, پروانه مترجم آلمانی, اساسنامه مترجم آلمانی, روزنامه رسمی مترجم آلمانی, لیست بیمه مترجم آلمانی, سند ازدواج مترجم آلمانی, سند طلاق مترجم آلمانی, قرارداد مترجم آلمانی, اجاره نامه مترجم آلمانی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) مترجم آلمانی, ریزنمرات دانشگاه مترجم آلمانی, گواهی فوت مترجم آلمانی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری مترجم آلمانی, مهر مترجم رسمی مترجم آلمانی, ترجمه فوری مترجم آلمانی