برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مترجم استونیایی

Words of the Day
Telemessage n. Message sent by telephone or telex and delivered in printed form.Telephoto n. (pl. -s) (in full telephoto lens) lens used in telephotography. مترجم استونیایی Television n. 1 system for reproducing on a screen visual images transmitted (usu. With sound) by radio signals or cable. 2 (in full television set) device with a screen for receiving these signals. 3 television broadcasting. televisual adj.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Tempera n. 1 method of painting using an emulsion, e.g. Of pigment with egg-yolk and water, esp. On canvas. 2 this emulsion. [italian]Tempo n. (pl. -s or -pi) 1 speed at which music is or should be played. 2 speed or pace. [latin tempus -por- time]Tenant n. 1 person who rents land or property from a landlord. 2 (often foll. By of) occupant of a place. [french: related to *tenable]Tenderfoot n. (pl -s or -feet) newcomer, novice.Ten-gallon hat n. Cowboy's large broad-brimmed hat.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Telephoto n. (pl. -s) (in full telephoto lens) lens used in telephotography.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Tempera n. 1 method of painting using an emulsion, e.g. Of pigment with egg-yolk and water, esp. On canvas. 2 this emulsion. [italian]

مترجم استونیایی