برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم بروشور سوئدی به فارسی

Words of the Day
Allow v. 1 (often foll. By to + infin.) Permit. 2 assign a limited amount etc. (was allowed �500). 3 (usu. Foll. By for) provide or set aside for a purpose; add or deduct in consideration (allow �50 for expenses; allow for wastage). [originally = commend, from french: related to *ad-, latin laudo praise, loco place]Allow v. 1 (often foll. By to + infin.) Permit. 2 assign a limited amount etc. (was allowed �500). 3 (usu. Foll. By for) provide or set aside for a purpose; add or deduct in consideration (allow �50 for expenses; allow for wastage). [originally = commend, from french: related to *ad-, latin laudo praise, loco place] مترجم بروشور سوئدی به فارسی Allow v. 1 (often foll. By to + infin.) Permit. 2 assign a limited amount etc. (was allowed �500). 3 (usu. Foll. By for) provide or set aside for a purpose; add or deduct in consideration (allow �50 for expenses; allow for wastage). [originally = commend, from french: related to *ad-, latin laudo praise, loco place]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Allow v. 1 (often foll. By to + infin.) Permit. 2 assign a limited amount etc. (was allowed �500). 3 (usu. Foll. By for) provide or set aside for a purpose; add or deduct in consideration (allow �50 for expenses; allow for wastage). [originally = commend, from french: related to *ad-, latin laudo praise, loco place]Allow v. 1 (often foll. By to + infin.) Permit. 2 assign a limited amount etc. (was allowed �500). 3 (usu. Foll. By for) provide or set aside for a purpose; add or deduct in consideration (allow �50 for expenses; allow for wastage). [originally = commend, from french: related to *ad-, latin laudo praise, loco place]Allow v. 1 (often foll. By to + infin.) Permit. 2 assign a limited amount etc. (was allowed �500). 3 (usu. Foll. By for) provide or set aside for a purpose; add or deduct in consideration (allow �50 for expenses; allow for wastage). [originally = commend, from french: related to *ad-, latin laudo praise, loco place]Allow v. 1 (often foll. By to + infin.) Permit. 2 assign a limited amount etc. (was allowed �500). 3 (usu. Foll. By for) provide or set aside for a purpose; add or deduct in consideration (allow �50 for expenses; allow for wastage). [originally = commend, from french: related to *ad-, latin laudo praise, loco place]Allow v. 1 (often foll. By to + infin.) Permit. 2 assign a limited amount etc. (was allowed �500). 3 (usu. Foll. By for) provide or set aside for a purpose; add or deduct in consideration (allow �50 for expenses; allow for wastage). [originally = commend, from french: related to *ad-, latin laudo praise, loco place]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Allow v. 1 (often foll. By to + infin.) Permit. 2 assign a limited amount etc. (was allowed �500). 3 (usu. Foll. By for) provide or set aside for a purpose; add or deduct in consideration (allow �50 for expenses; allow for wastage). [originally = commend, from french: related to *ad-, latin laudo praise, loco place]A- prefix (also an- before a vowel sound) not, without (amoral). [greek]Allow v. 1 (often foll. By to + infin.) Permit. 2 assign a limited amount etc. (was allowed �500). 3 (usu. Foll. By for) provide or set aside for a purpose; add or deduct in consideration (allow �50 for expenses; allow for wastage). [originally = commend, from french: related to *ad-, latin laudo praise, loco place]

مترجم بروشور سوئدی به فارسی