برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مترجم بروشور فارسی به اسلوونیایی

Words of the Day
Tesla n. Si unit of magnetic induction. [tesla, name of a scientist]Testate �adj. Having left a valid will at death. �n. Testate person. testacy n. (pl. -ies). [latin testor testify, from testis witness] مترجم بروشور فارسی به اسلوونیایی Testis n. (pl. Testes) anat. & zool. Testicle. [latin, = witness (cf. *testicle)]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Tetra- comb. Form four. [greek tettares four]Text processing n. Computing manipulation of text, esp. Transforming it from one format to another.Thankful adj. 1 grateful, pleased. 2 expressive of thanks.Theatrical �adj. 1 of or for the theatre or acting. 2 (of a manner or person etc.) Calculated for effect; showy. �n. (in pl.) Dramatic performances (amateur theatricals). theatricality n. Theatrically adv.Thence adv. (also from thence) archaic or literary 1 from that place. 2 for that reason. [old english]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Testate �adj. Having left a valid will at death. �n. Testate person. testacy n. (pl. -ies). [latin testor testify, from testis witness]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Tetra- comb. Form four. [greek tettares four]

مترجم بروشور فارسی به اسلوونیایی