برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم بروشور فارسی به سوئدی

Words of the Day
Rant �v. Speak loudly, bombastically, violently, or theatrically. �n. Piece of ranting. rant and rave express anger noisily and forcefully. [dutch]Rapier n. 1 light slender sword for thrusting. 2 (attrib.) Sharp (rapier wit). [french rapi�re] مترجم بروشور فارسی به سوئدی Rarebit n. = *welsh rabbit. [from *rare1]Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Rasher n. Thin slice of bacon or ham. [origin unknown]Ratchet n. 1 set of teeth on the edge of a bar or wheel with a catch ensuring motion in one direction only. 2 (in full ratchet-wheel) wheel with a rim so toothed. [french rochet lance-head]Rating n. 1 placing in a rank or class. 2 estimated standing of a person as regards credit etc. 3 non-commissioned sailor. 4 amount fixed as a local rate. 5 relative popularity of a broadcast programme as determined by the estimated size of the audience. Ratsbane n. Anything poisonous to rats, esp. A plant.Rave �v. (-ving) 1 talk wildly or furiously in or as in delirium. 2 (usu. Foll. By about, over) speak with rapturous admiration; go into raptures. 3 colloq. Enjoy oneself freely (esp. Rave it up). �n. 1 (usu. Attrib.) Colloq. Highly enthusiastic review. 2 (also rave-up) colloq. Lively party. 3 slang craze. [probably french dial. Raver]Prop2 n. Colloq. = *property 3. [abbreviation]Promissory adj. Conveying or implying a promise. [medieval latin: related to *promise]Rapier n. 1 light slender sword for thrusting. 2 (attrib.) Sharp (rapier wit). [french rapi�re]Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Rasher n. Thin slice of bacon or ham. [origin unknown]

مترجم بروشور فارسی به سوئدی